Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 10/01/2016

Sống Với Thánh Kinh: 10/01/2016


Sống Với Thánh Kinh: 10/01/2016

Thi Thiên 132:1-10
Một Nơi cho Chúa

“Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hỡi người đàn bà, hãy tin Ta, giờ đến, khi các ngươi thờ lạy Cha, chẳng tại trên hòn núi này, cũng chẳng tại thành Giê-ru-sa-lem. Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những người thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha: Ấy đó là những người thờ phượng mà Cha ưa thích vậy” (Giăng 4:21, 23).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít mong ước gì nơi Chúa? Ông bày tỏ sự mong ước mình ra sao? Đền Thờ của Chúa ngày nay ở đâu? Bạn học được điều gì từ bài học này?

Thi Thiên 132:1-10 nhắc lại tấm lòng của Vua Đa-vít ước mong xây Một Nơi cho Chúa. Ông mong ước Hòm Giao Ước được đặt trong một Đền Thờ tốt đẹp. Hòm Giao Ước tượng trưng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở thế gian, đặc biệt với dân tộc Ít-ra-ên, được đặt nơi Chí Thánh của Đền Thờ Đức Chúa Trời khi Đền Thờ được xây dựng hoàn tất. Hòm Giao Ước đi trước đoàn dân Ít-ra-ên khi họ xuyên qua hoang mạc, và khi họ băng qua sông Giô-đanh tiến vào xứ Ca-na-an. Có khi Hòm Giao Ước ở trong đồng bằng Gia-a (câu 6) hai mươi năm, làm dân Chúa đều thương nhớ Đức Giê-hô-va (I Sa-mu–ên 7:1-2). Qua nhiều thăng trầm của con dân Chúa, cuối cùng Hòm Giao Ước đã được Vua Đa-vít đưa về thành Đa-vít (II Sa-mu-ên 6). Và tại đây Vua Đa-vít muốn xây dựng một Đền Thờ cho Chúa (II Sa-mu-ên 7).

Câu 4 không có nghĩa là Vua Đa-vít không ngủ trong những năm tháng chưa có Đền Thờ, nhưng chỉ bày tỏ lòng nôn nả và ước vọng hoàn thành mục tiêu của mình một cách nhanh chóng hơn. Lòng vua ước mong như lời trong câu 8 muốn Chúa có nơi ngự lâu dài: “Lạy Đức Giê-hô-va, xin hãy chỗi dậy đặng vào nơi an nghỉ Ngài.” Hơn thế nữa, khi Đền Thờ xây dựng xong, dân chúng có Một Nơi cho Chúa ổn định để thờ phượng Chúa và Chúa luôn ngự giữa con dân Ngài. Khi ấy “kẻ thánh của Chúa reo mừng” (câu 9). Như vậy, tìm một chỗ cho Chúa không chỉ có ý nghĩa là một Đền Thờ bằng gỗ, đá cho Chúa, nhưng còn là một nơi Chúa ngự, một nơi mà dân Chúa thờ phượng Ngài.

Ngày nay, khi con dân Chúa đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu, là đã xây dựng Một Nơi cho Chúa trong lòng mình. Chúa sẽ ngự vào lòng và làm chủ cuộc đời chúng ta. Con dân Chúa không phải lên núi hoặc đến thành Giê-ru-sa-lem để thờ phượng Chúa, nhưng phải đến với Chúa, thờ phượng Ngài bằng “tâm thần và lẽ thật.” Chúng ta phải nhớ rằng Chúa Thánh Linh luôn ở cùng và hành động trong chúng ta.

Lòng bạn có thật sự luôn dành một chỗ cao trọng nhất cho Chúa không? Bạn có thật sự khao khát được tương giao mật thiết với Chúa chưa? Bạn có thật sự cảm nhận được sự vui mừng khi Chúa làm chủ đời sống bạn chăng?

Tạ ơn Chúa vì Ngài làm chủ cuộc đời, xin cho con luôn dành một nơi trang trọng nhất trong lòng con để thờ phượng Chúa. Xin Chúa cho con thỏa vui trong cuộc đời theo Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sa-mu-ên 5.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top