Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 09/01/2016

Sống Với Thánh Kinh: 09/01/2016


Sống Với Thánh Kinh: 09/01/2016

Giăng 15:1-8
Đấng Christ Là Sự Sống của Tôi (4)

“Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con này được làm Con cả ở giữa nhiều anh em” (Rô-ma 8:29).

Câu hỏi suy ngẫm: Rô-ma 8:29 cho biết Chúa có mục đích nào cho những người được Chúa cứu? Theo I Cô-rinh-tô 11:1, Sứ đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa làm gì? Vì sao? Theo Giăng 15:1-8, đâu là bí quyết để sống giống Chúa?

Đấng Christ là sự sống tôi bao gồm những ý nghĩa sau:

Sống theo mẫu mực của Đấng Christ. Sứ đồ Phao-lô đã nói: “Hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy” (I Cô-rinh-tô 11:1). Chúa cứu chúng ta để chúng ta trở nên giống như Chúa (Rô-ma 8:29). Chúa Giê-xu là mẫu người toàn hảo mà Đức Chúa Trời muốn tạo dựng. Kinh Thánh dạy chúng ta hãy yêu như Chúa đã yêu chúng ta (Giăng 13:34), hãy tha thứ nhau như Đấng Christ đã tha thứ chúng ta (Cô-lô-se 3:13). Chúng ta cũng hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có (Phi-líp 2:5). Đấng Christ cũng đã chịu khổ, và để lại cho chúng ta một gương, hầu cho chúng ta noi theo dấu chân Ngài (I Phi-e-rơ 2:21). Bạn đã theo Chúa bao lâu? Người khác có thấy bạn mỗi ngày giống Chúa hơn không?

Sống nhờ sức Chúa. Kinh Thánh cho chúng ta biết tâm tình và cách sống của Chúa. Kinh Thánh cũng có những chỉ dẫn để chúng ta biết sống giống Chúa. Tuy nhiên, làm sao chúng ta có thể thực hiện những điều Kinh Thánh dạy để sống giống Chúa được? Có phải là chúng ta cần quyết tâm, cần gắng sức, cần kỷ luật để thực hành những điều Chúa dạy? Những điều này có những giá trị nhất định. Tuy nhiên, đây không phải là điều kiện tiên quyết để bắt chước Chúa. Vì với sức người, sự bắt chước của chúng ta cũng chỉ là vá víu, vụng về, và nhất thời. Các tôn giáo xưa nay đều có những lời khuyên hay, những lý tưởng đạo đức cao đẹp. Nhưng tôn giáo không thể thay đổi được con người chúng ta. Như người Ê-thi-ô-bi không thể thay đổi được màu da của họ, con beo không thay đổi được vằn của nó, con người tội lỗi không thể thay đổi được bản chất tội lỗi của mình để trở nên giống Chúa.

Tạ ơn Chúa, vì Ngài không để chúng ta thất vọng. Chúa không chỉ cứu chúng ta khỏi án phạt của tội lỗi mà còn cứu chúng ta khỏi quyền lực của tội lỗi nữa. Ngài truyền cho chúng ta năng lực của Ngài (Ê-phê-sô 1:19), và khiến chúng ta dự phần bản tính của Ngài

(II Phi-e-rơ 1:4). Chúng ta có thể bắt chước Chúa khi chúng ta để chính Chúa sống cuộc sống của Ngài qua chúng ta (Ga-la-ti 2:20).

Khi bạn tin Chúa thì Chúa đến và ở trong bạn. Bạn có nhường chủ quyền đời mình để Chúa có thể sống cuộc sống của Ngài qua bạn chưa?

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì Ngài đã đến với con để ở trong con, xin dâng Chúa trọn vẹn chủ quyền đời sống con để Ngài sống qua con và biến con trở nên giống Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sa-mu-ên 4.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top