Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 08/01/2016

Sống Với Thánh Kinh: 08/01/2016


Sống Với Thánh Kinh: 08/01/2016

II Cô-rinh-tô 5:11-15
Đấng Christ Là Sự Sống của Tôi (3)

“… Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những người còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình” (II Cô-rinh-tô 5:15).

Câu hỏi suy ngẫm: Theo II Cô-rinh-tô 5:15 thì con cái Chúa cần có lẽ sống nào? Sống vì Chúa nghĩa là gì? Làm sao chúng ta có thể làm sáng Danh Chúa? Phục vụ Chúa có những phước hạnh nào?

Đấng Christ là sự sống tôi cũng có nghĩa là sống vì Chúa hay sống cho Chúa, tức là sống để làm sáng Danh Chúa, và sống để phục vụ Ngài.

Sống để làm sáng Danh Chúa. Người ta thường sống để vinh danh của chính mình. Khắp nơi, mọi người tranh nhau để được quyền cao chức trọng, để được nổi tiếng, được người khác khen ngợi, nể trọng. Con cái Chúa cũng có thể có quyền chức và được người đời kính nể, nhưng đó chỉ là kết quả thứ yếu. Điều con cái Chúa đáng theo đuổi là làm sao cho sáng Danh Chúa. Mục tiêu họ luôn luôn nghĩ tới đó là sống sao cho Chúa vui lòng, và cho người khác tôn cao Ngài. Còn đối với bản thân mình, được khen hay chê không phải là điều quan trọng. Kinh Thánh dạy: “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm” (I Cô-rinh-tô 10:31). Ông Giăng Báp-tít đã thể hiện tinh thần ấy khi ông nói: “Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống” (Giăng 3:30). Sứ đồ Phao-lô cũng xác quyết: “Dù tôi sống hay chết, Đấng Christ sẽ được cả sáng trong mình tôi”

(Phi-líp 1:20). Điều đáng tiếc là chính trong Hội Thánh, trong giáo hội ngày nay, nhiều khi tôi con Chúa còn coi trọng danh tiếng, chức quyền của mình nhiều quá. Vì lẽ đó mà trong Hội Thánh cũng có những tranh giành quyền chức, có những buồn phiền bất mãn vì không được tôn trọng đúng mức, hay không được quyền chức mong muốn.

Sống để phục vụ Chúa. Trong Rô-ma 12:11, Sứ đồ Phao-lô khuyên: “Hãy siêng năng mà chớ làm biếng; phải có lòng sốt sắng; phải hầu việc Chúa.” Sống để phục vụ Chúa là một lẽ sống cao quý. Vì khi thật tâm phục vụ Chúa, chúng ta thể hiện tấm lòng biết ơn Chúa. Hơn nữa, người phục vụ Chúa còn được Chúa ban thưởng. Trong Khải Huyền 22:12, Chúa hứa: “Này, Ta đến mau chóng, và đem phần thưởng theo với Ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm.” Sứ đồ Phao-lô cũng khuyến khích: “Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu” (I Cô-rinh-tô 15:58). Mục sư Tống Thượng Tiết đã nói: “Đông hư không, tây hư không, chỉ có linh công còn đến đời đời.”

Bạn đang sống vì danh mình hay vì Danh Chúa? Bạn có thường tự ái, buồn phiền, hay bất mãn vì danh, quyền mình bị xúc phạm không? Bạn có sốt sắng phục vụ Chúa không?

Lạy Chúa, xin cho con mỗi ngày chết đi con người cũ, cụ thể là những danh, lợi, quyền của chính con, và chỉ sống cho Danh của Chúa mà thôi.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sa-mu-ên 3.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top