Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 07/01/2016

Sống Với Thánh Kinh: 07/01/2016


Sống Với Thánh Kinh: 07/01/2016

Phi-líp 3:4-16
Đấng Christ Là Sự Sống của Tôi (2)

“Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giê-xu Christ là quý hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ” (Phi-líp 3:8).

Câu hỏi suy ngẫm: Theo Sứ đồ Phao-lô thì “Đấng Christ là sự sống tôi” có nghĩa là gì? Nhận biết Đấng Christ nghĩa là gì? Tại sao sống nhận biết Đấng Christ là sống không lỗ?

Trong phân đoạn Kinh Thánh này, Sứ đồ Phao-lô một lần nữa xác nhận Đấng Christ là sự sống của ông: “Vì Đấng Christ là sự sống của tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy” (Phi-líp 1:21). Ông giãi bày “Đấng Christ là sự sống của tôi” có nghĩa là:

Tin cậy Đấng Christ. Tôi “được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải công bình bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi đức tin đến Đấng Christ mà được, tức công bình đến bởi Đức Chúa Trời, và lập lên trên đức tin” (câu 9). Tin cậy Đấng Christ để được tha tội, được kể là công chính trước mặt Đức Chúa Trời là mục tiêu hàng đầu của con người. Đây rõ ràng là một kho tàng không gì có thể sánh được. Người tin Chúa xuất thân là một tội nhân đáng lẽ sẽ chết về thể xác và tâm linh, nay trở thành thánh nhân và sẽ được phục sinh và sống vĩnh cữu. Người ấy vốn là con cái của ma quỷ nay trở thành con cái Đức Chúa Trời. Người ấy sẽ đổi thân thể hay hư hoại hèn mạt này để lấy thân thể không hề hư hoại, vinh quang. Người ấy sẽ từ giã cõi đời đầy đau khổ để bước vào nước phước hạnh vô biên. Vì vậy Chúa dạy rằng: “Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài” (Ma-thi-ơ 6:33).

Nhận biết Đấng Christ. “Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giê-xu Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó” (Phi-líp 3:8). Đã được Chúa cứu vớt rồi, Sứ đồ Phao-lô theo đuổi một mục tiêu quý giá khác nữa, ấy là nhận biết Đấng Christ. Nhận biết Đấng Christ ở đây trước hết là nhận biết phẩm vị và công việc của Ngài. Ngài là ai? Bản tính Ngài ra sao? Công việc Ngài là gì? Đây là những điều quan trọng mà mỗi người chúng ta cần phải biết. Nhưng nhận biết còn có ý nghĩa hơn thế nữa. Nhận biết cũng là tương giao với Ngài, quen biết Ngài, biết Ngài trong kinh nghiệm gần gũi Ngài như hai người bạn thân thiết biết nhau. Nhận biết Đấng Christ cũng có nghĩa là nhận biết ý muốn của Ngài trên đời sống của chúng ta. Để nhận biết Chúa càng hơn, chúng ta phải học hỏi về Ngài qua lời của Ngài, cũng như vun xới thường xuyên mối tương giao với Ngài và sống với Ngài. Người nhận biết Chúa sẽ là người sống lời vì có gì quý hơn chính Chúa chúng ta và mối tương giao với Ngài. Chiêm ngắm Chúa và tương giao với Ngài sẽ là phước hạnh vĩnh cữu của chúng ta.

Bạn đã tin cậy Chúa rồi. Bạn có xem việc nhận biết Chúa là một mục đích của cuộc đời mình chưa? Bạn làm gì để nhận biết Chúa mỗi ngày càng hơn?

Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài đã cứu vớt con. Xin Chúa giúp con để con được biết Ngài càng hơn mỗi ngày.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sa-mu-ên 2.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top