Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 03/01/2016

Sống Với Thánh Kinh: 03/01/2016


Sống Với Thánh Kinh: 03/01/2016

Thi Thiên 131:1-3
Trông Cậy Nơi Chúa

“Hỡi Ít-ra-ên, hãy trông cậy nơi Đức Giê-hô-va, từ bây giờ cho đến đời đời” (câu 3).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít bày tỏ thái độ như thế nào trước Chúa? Hình ảnh trẻ con dứt sữa bên mẹ mình nói lên ý nghĩa gì? Bạn có trông cậy nơi Đức Giê-hô-va không và sự trông cậy sẽ đem đến ích lợi gì cho cuộc đời của bạn?

Lời cầu nguyện của Vua Đa-vít “lòng con không kiêu ngạo” hay “mắt con không tự cao” bày tỏ thái độ kính sợ Chúa và nhận biết rằng Chúa là Đấng ban cho ông sự thành công. Vua Đa-vít là một người thành công nhất trong lịch sử Ít-ra-ên. Ông sinh ra trong một gia đình bình dân, làm nghề chăn chiên. Nhờ được Chúa ban phước, ông đã trở thành một chiến sĩ dũng cảm, một tướng lãnh xuất sắc. Sau đó, ông trở nên một vị vua lớn của người Ít-ra-ên, có công trong việc bảo vệ và mở mang bờ cõi, đồng thời đã gom góp được nhiều vật liệu quý giá cho con ông là Vua Sa-lô-môn xây dựng Đền Thờ sau này. Ông đã sáng tác hơn phân nửa các thi thiên. Hơn thế nữa, Chúa Cứu Thế cũng từ dòng dõi ông mà ra. Ông đã làm “những việc lớn” nhưng ông xác định rõ ràng là ông không tìm tòi những việc lớn hoặc cao kỳ, vì Chúa là Đấng đã thực hiện những điều “lớn” qua cuộc đời của ông. Vì vậy, Đức Giê-hô-va là Đấng ông trông cậy, đã ban năng quyền đặc biệt cho ông. Vua Đa-vít đã biết khiêm nhu và cảm tạ Thiên Chúa về những đặc ân mà Ngài ban cho ông.

Vua Đa-vít đã tìm được sự “êm dịu an tịnh” cho linh hồn mình khi ông trông cậy nơi Chúa. Hình ảnh “đứa trẻ dứt sữa bên mẹ mình” bày tỏ sự nương cậy của ông nơi Chúa. Đứa trẻ dứt sữa là bé có thể sống không cần đến sữa mẹ nữa. Đứa trẻ có thể chạy ra khỏi vòng tay của mẹ nhưng vẫn không đủ trưởng thành thật sự để sống tự lập. Đứa trẻ dứt sữa cũng vẫn luôn tìm mong sự che chở bảo vệ của mẹ mình. Bên mẹ, đứa trẻ cảm thấy bình an, thỏa nguyện. Vua Đa-vít không tìm được sự bình an nơi tài năng, quyền lực hay sự giàu có của mình, mà chỉ nương cậy vào Chúa, và trong Chúa mà thôi.

Ngày nay, chúng ta là những con dân Ít-ra-ên thuộc linh, hãy nghe lời kêu gọi của Vua Đa-vít “hãy trông cậy nơi Đức Giê-hô-va”“cho đến đời đời” (câu 3). Trong Chúa, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự ban phước lạ lùng lớn lao của Chúa. Khi chúng ta nương cậy Chúa, Ngài sẽ cho chúng ta an nghỉ về thể xác lẫn tâm linh.

Bạn có thật sự trông cậy vào Chúa Cứu Thế quyền năng chưa?

Lạy Đức Giê-hô-va, xin tha thứ sự kiêu ngạo tự cao của con. Xin cho con biết những gì con có được là do Chúa ban cho, xin cho tâm linh con luôn trông cậy nơi Chúa, vì chỉ có trong Ngài, tâm linh con mới có thể an nghỉ đời đời.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 29-30.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top