Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 02/01/2016

Sống Với Thánh Kinh: 02/01/2016


Sống Với Thánh Kinh: 02/01/2016

Ma-thi-ơ 1:1-17
Nhìn Lại Để Nhìn Tới

“Gia-cốp sinh Giô-sép là chồng Ma-ri; Ma-ri là người sinh Đức Chúa Giê-xu gọi là Christ” (Ma-thi-ơ 1:16).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Ma-thi-ơ ghi lại gia phả của Chúa Giê-xu theo mấy giai đoạn? Hãy kể lại một vài câu chuyện về các tên tuổi đã được nêu trong gia phả này? Điều này cho thấy gì về Đức Chúa Trời và về con người? Bạn có bao giờ nghi ngờ về sự hiện diện của bạn trên đất không? Mục đích của đời sống bạn là gì?

Sự hiện diện của chúng ta trên đất không phải là tình cờ. Mọi việc xảy ra đều có mục đích của nó. Sự giáng sinh của Chúa Giê-xu là một minh chứng rõ ràng cho điều này.

Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cả một dòng dõi trong dân tộc Ít-ra-ên để đem Chúa Giê-xu vào đời. Sứ đồ Ma-thi-ơ ghi lại gia phả của Chúa Giê-xu theo ba giai đoạn rõ ràng: Từ ông Áp-ra-ham cho đến Vua Đa-vít, từ Vua Đa-vít cho đến khi bị đày qua Ba-by-lôn, và từ khi bị đày qua Ba-by-lôn cho đến Chúa Giê-xu. Nhìn lại các giai đoạn lịch sử này, chúng ta thấy những thăng trầm của đời người cũng như bàn tay dẫn dắt kỳ diệu của Đức Chúa Trời trên con dân của Ngài.

Chúa kêu gọi ông Áp-ra-ham và thiết lập giao ước của Ngài với ông. Ông Áp-ra-ham được ban cho một con trai của lời hứa khi ông và bà đã cao tuổi. Ngài tiếp tục giữ giao ước của Ngài với các ông Y-sác, Gia-cốp, và các con cháu của họ. Sự thất bại của ông Giu-đa đối với nàng dâu Ta-ma (Sáng Thế Ký 38), sự kết nạp bà Ra-háp và bà Ru-tơ là những người nữ ngoại bang vào dân thánh của Ngài, tội lỗi của Vua Đa-vít với bà Bát Sê-Ba, vợ của ông U-ri, sự khôn ngoan và sự ngu muội của Vua Sa-lô-môn, sự công chính và sự độc ác của các vị vua… Tất cả điều này nói lên sự không xứng đáng của con người và ân sủng lớn lao của Đức Chúa Trời dành cho con cái Ngài. Thế hệ này qua, thế hệ kia lại. Mỗi một người hiện diện trên trái đất này là do sự hiện diện của những người đã đi trước. Xét theo phương diện con người, nếu không có ông Áp-ra-ham, ông Đa-vít, và các hậu tự của họ, thì cũng sẽ không có sự hiện diện của Chúa Giê-xu trên đất này. Sự giáng sinh của Ngài gắn liền với con người, với cả dòng lịch sử của dân tộc Ít-ra-ên, và trên hết nó gắn liền với sự thành tín lớn lao lạ lùng của Đức Chúa Trời dành cho con cái của Ngài.

Chắc chắn bạn và tôi không phải từ trên trời rơi xuống. Mỗi người đều có cha mẹ, ông bà, và gia tộc. Cho dù chúng ta có thể ra đời trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, sự hiện diện của chúng ta trên đất này là do ý muốn tốt đẹp của Chúa. Đức Chúa Trời đã tuyên bố với dân của Ngài rằng Ngài đã dựng nên họ vì vinh quang của Ngài (Ê-sai 43:7). Sự ra đời của một tạo vật cho thấy bàn tay kỳ diệu của Đấng Tạo Hóa. Cũng vậy, sự hiện diện của tạo vật đó không phải cho chính nó, nhưng cho sự vinh quang của Đấng đã dựng nên nó, vì một người ngắm tranh không chỉ khen bức tranh nhưng thật sự khen tài của người họa sĩ đã vẽ nên nó.

Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta trong Đấng Christ “trước khi sáng thế” (Ê-phê-sô 1:4), với mục đích là để chúng ta ngày càng nên thánh, không chỗ trách được trước mặt Ngài. Vì vậy, dù chúng ta đi đâu, làm gì trong tất cả quyết định hằng ngày của mình, nên nhớ rằng mục đích của bạn và tôi là càng trở nên thánh khiết giống Chúa càng hơn.

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì ân sủng lớn lao lạ lùng của Ngài dành cho con. Ngài đã cho con được có mặt trên đất này không phải cho con, nhưng cho Danh vinh quang của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 27-28.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top