Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 30/12/2015

Sống Với Thánh Kinh: 30/12/2015


Sống Với Thánh Kinh: 30/12/2015

Giô-na 2:8-11
Sự Cứu Đến từ Đức Giê-hô-va

“Nhưng tôi, tôi sẽ dùng tiếng cảm tạ mà dâng của lễ cho Ngài. Tôi sẽ trả sự tôi đã hứa nguyện. Sự cứu đến từ Đức Giê-hô-va!”(câu 9).

Câu hỏi suy ngẫm: Khi linh hồn Tiên tri Giô-na mòn mỏi thì ông nhớ đến điều gì? Ông hứa sẽ dâng của lễ gì cho Chúa? Tin rằng Chúa là Đấng giải cứu giúp bạn điều gì trong cuộc sống?

Sau khi thừa nhận sự vô vọng của mình rồi tin quyết sự giải cứu đến từ Chúa (câu 1-7), Tiên tri Giô-na tiếp tục lời cầu nguyện của mình đan xen giữa thực tại khốn khổ và viễn cảnh tương lai được Chúa giải cứu. Tình cảnh của Tiên tri Giô-na ngày càng tệ hơn. Nước phủ ngập ông, “linh hồn ông mòn mỏi” như ngọn đèn loe lét, chập chờn. Biết cái chết đang dần dần đến với mình, Tiên tri Giô-na nhớ đến Chúa, cầu nguyện với Chúa về điều duy nhất mà ông lưu tâm, là lời cầu nguyện thấu đến Đền Thánh Chúa (câu 8). Với người Do Thái, thì Đền Thờ là nơi Chúa hiện diện và tương giao với con người, nơi Ngài truyền đạt ý muốn của Ngài cho con người, và con người dâng trình những sự cầu xin, của lễ cảm tạ lên cho Đức Chúa Trời. Tiên tri Giô-na bỏ trốn vì không muốn ở trong sự hiện diện của Chúa. Giờ đây, điều ông mong tìm hơn cả sự sống của mình là lại được ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, được vào Đền Thờ để thờ phượng Chúa.

Tiên tri Giô-na nói đến người chú tâm tìm kiếm những thứ hư ảo thì đã bỏ qua nguồn ân sủng, không được thương xót (câu 9). Người đó chính là ông. Trong nguyên ngữ, cụm từ “sự hư không giả dối” có nghĩa là các thần tượng vô dụng. Tiên tri Giô-na thừa nhận khi ông không vâng lời và trốn chạy khỏi Chúa thì ông đã không còn thờ lạy Đức Chúa Trời nữa, mà thờ một thần tượng khác, đó là chính ông. Khi ông Giô-na là chúa của mình thì cuộc đời ông khốn khổ và không được thương xót. Nhưng bây giờ ông muốn thay đổi. Điều ông mong tìm trong lúc này là sự hiện diện của Chúa, ông mong được vào Đền Thờ mà thờ phượng và dâng của lễ cho Chúa bằng lời cảm tạ.

Chúa đã dẫn Tiên tri Giô-na đến gốc rễ của vấn đề. Ông bỏ trốn xuống tàu vì tấm lòng cứng cỏi, không vâng lời. Chúa đã đưa ông xuống biển, vào trong bụng cá khác nào xuống nơi âm phủ để thay đổi tấm lòng của ông trở thành vui mừng, cảm tạ, và hứa sẽ trả xong điều ông hứa nguyện. Bài học kéo dài ba ngày ba đêm trong bụng cá đã hoàn tất mục đích của nó nên Đức Chúa Trời bèn khiến con cá nhả Tiên tri Giô-na ra trên đất khô. Khi chúng ta tin rằng Chúa là Đấng giải cứu (câu 10c), thì những hoàn cảnh cùng cực trong cuộc sống sẽ trở thành những bài học đem chúng ta đến sự ăn năn, vui mừng, và là cơ hội đến gần với Chúa và Đền Thánh của Chúa hơn.

Bạn đã học được gì qua những hoàn cảnh cùng cực trong cuộc sống bạn?

Tạ ơn Chúa vì Ngài là Đấng giải cứu. Trong mọi hoàn cảnh, con tin có Chúa ở cùng và dạy dỗ con để con trở thành người hữu ích cho Chúa hơn.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sa-mu-ên 30.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top