Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 28/12/2015

Sống Với Thánh Kinh: 28/12/2015


Sống Với Thánh Kinh: 28/12/2015

Giô-na 1:11-16
Nhà Tiên Tri Bướng Bĩnh

“Người trả lời rằng: Hãy bắt lấy ta; hãy ném ta xuống biển, thì biển sẽ yên lặng cho các anh; vì ta biết rằng ấy là vì cớ ta mà các anh đã gặp phải trận bão lớn này” (câu 12).

Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giô-na đã đề nghị làm gì để cơn bão tan đi? Các thủy thủ đã phản ứng thế nào? So sánh thái độ của Tiên tri Giô-na và các thủy thủ, bạn học được bài học nào?

Trong câu 10, Tiên tri Giô-na đã thú nhận ông trốn khỏi mặt Đức Chúa Trời và đó là nguyên nhân gây ra cơn bão. Nhưng khi những thủy thủ hỏi làm thế nào để cơn bão chấm dứt thì ông không hề ăn năn và trở lại tìm kiếm Chúa. Tiên tri Giô-na vẫn ương ngạnh và bướng bĩnh. Ông chọn cái chết chứ nhất định không thay đổi nên ông đưa ra giải pháp ném ông xuống biển. Có lẽ Tiên tri Giô-na suy nghĩ: Mình sẽ chết. Kẻ chống nghịch Đức Chúa Trời sẽ bị trừng phạt cách thích đáng. Cơn giận của Đức Chúa Trời sẽ hết. Bão sẽ tan. Những người không liên can được vô sự.

Trái với thái độ ương ngạnh của Tiên tri Giô-na, những thủy thủ lại không đành lòng cho ông chết để họ được sống. Những thủy thủ này là những người không biết Đức Chúa Trời là Đấng ban sự sống nhưng họ lại quý sự sống của ông Giô-na hơn cả chính ông. Trong khi Tiên tri Giô-na bỏ trốn vì không muốn Ni-ni-ve có cơ hội ăn năn và được sống thì những người thủy thủ này chèo chống giữa cơn bão, tìm mọi cách để họ được sống và ông Giô-na không phải chết.

Mọi cố gắng của những thủy thủ thất bại và họ đã làm việc mà lẽ ra ông Giô-na phải làm: Kêu cầu với Đức Chúa Trời. Lời cầu nguyện đầu tiên với Đức Chúa Trời trong sách Giô-na là của những người chưa tin và chỉ mới biết về Ngài. Họ biết về Đức Chúa Trời rất đơn sơ nhưng đủ để họ kêu cầu Ngài. Các thủy thủ biết về vị thần của ông Giô-na là một vị thần quyền năng có thẩm quyền trên biển cả, bão tố. Ngài là Đấng công minh, vì vậy, họ đã cầu xin vị thần của ông Giô-na đối xử với họ cách công minh và đừng để họ phải “chết vì cớ mạng sống của người này.” Nhưng nếu Tiên tri Giô-na vô tội thì các thủy thủ cũng xin vị thần của ông Giô-na đừng trừng phạt họ vì đã ném ông Giô-na xuống biển. Các thủy thủ đã xưng nhận vị thần của ông Giô-na là “Đấng đã làm điều mình muốn.” Rồi Tiên tri Giô-na bị ném xuống biển. Bão tan. Những người thủy thủ này càng kính sợ Đức Giê-hô-va hơn khi được chứng nghiệm quyền năng và sự công chính của vị thần mà ông Giô-na thờ lạy.

Tiên tri Giô-na ương ngạnh và bướng bĩnh nhưng Đức Chúa Trời là Đấng nhân từ, Ngài vẫn kiên nhẫn dùng những biến cố trong cuộc đời để dạy dỗ ông Giô-na. Đây là bài học giúp chúng ta xét lại mình. Trước những mệnh lệnh của Chúa trong Kinh Thánh, chúng ta mềm mại vâng phục hay vẫn cứ bất tuân một cách ương ngạnh và bướng bĩnh?

Chúa đang phán với bạn điều gì? Bạn đáp ứng ra sao?

Lạy Chúa, xin giúp con lắng nghe tiếng Chúa mỗi ngày, và mềm mại vâng phục Chúa cách trọn vẹn.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sa-mu-ên 28.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top