Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 25/12/2015

Sống Với Thánh Kinh: 25/12/2015


Sống Với Thánh Kinh: 25/12/2015

Mác 1:1-3
Con Đức Chúa Trời

“Đầu Tin Lành của Đức Chúa Giê-xu Christ, là Con Đức Chúa Trời” (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: “Con Đức Chúa Trời” trong ngôn ngữ Do Thái có nghĩa là gì? Lời mở đầu trong sách Mác công bố điều gì về Chúa Giê-xu Giáng Sinh? Lời công bố này nhắc nhở chúng ta điều gì trong mùa kỷ niệm Chúa Giáng Sinh năm nay?

Sau khi giới thiệu Chúa Giê-xu là Đấng Cơ Đốc, là khởi đầu của Tin Lành hay Tin Mừng về Chúa Cứu Thế giáng sinh, ông Mác còn nói tiếp Chúa Giê-xu Cơ Đốc là Con Đức Chúa Trời.

Trong ngôn ngữ Do Thái, khi dùng thành ngữ “con trai của” thì đồng nghĩa với người đó mang bản chất của điều mà thành ngữ ấy nói đến. Ví dụ hai anh em ông Gia-cơ và ông Giăng đã được Chúa Giê-xu đặt tên là “con trai của sấm sét” (Mác 3:17) vì bản tính nóng như lửa của hai ông, hay nói cách khác, hai ông mang bản chất của sấm sét. Ông Giô-sép được các sứ đồ đặt tên là “con trai của sự an ủi” (Công Vụ 4:36) vì ông là nguồn an ủi cho nhiều người, nói cách khác hai ông mang bản chất của sự an ủi. Chúa Giê-xu Cơ Đốc là Con Đức Chúa Trời có nghĩa Ngài có cùng bản chất của Đức Chúa Trời, vì Ngài chính là Đức Chúa Trời giáng sinh làm người.

Ông Mác công bố Chúa Giê-xu, một người bình thường sinh ra tại Bết-lê-hem và chết bằng cái chết của một tử tội trên cây thập tự tại Giê-ru-sa-lem, nhưng từ khởi thủy Ngài vẫn luôn là Con Đức Chúa Trời Chí Cao. Ngài đã có bản thể của Đức Chúa Trời từ ban đầu. Ngài có đầy trọn bản tính và mục đích của Đức Chúa Trời. Lời mở đầu của Phúc Âm Mác là một lời tuyên xưng chắc chắn về Chúa Giê-xu là Đấng Mết-si-a (Cơ Đốc), là Con Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời đời đời, toàn năng, Đấng đã giáng sinh trở nên con người như chúng ta, Đấng khởi đầu cho Tin Lành cứu rỗi muôn dân.

Kỷ niệm Chúa giáng sinh năm nay nhắc mỗi chúng ta rằng, Đấng chúng ta kỷ niệm là Đấng từ trời giáng trần, Ngài là Đấng Cơ Đốc, là Con Đức Chúa Trời hằng sống, Ngài đã đến thế gian để đem tin mừng cứu chuộc đến cho toàn nhân loại. Nếu Đấng chúng ta thờ phượng là Con Đức Chúa Trời thì thái độ của chúng ta với Ngài phải như thế nào cho xứng hợp? Câu trả lời không khó nhưng sống như câu trả lời lại không dễ! Hãy suy ngẫm điều này trong mùa kỷ niệm Chúa Giáng Sinh năm nay.

Lạy Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời chí cao, Ngài chính là Đức Chúa Trời giáng sinh làm người để cứu chuộc nhân loại. Xin cho con sống trong tinh thần kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, rao truyền Danh Chúa và phục vụ Chúa hết lòng.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sa-mu-ên 25.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top