Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 22/12/2015

Sống Với Thánh Kinh: 22/12/2015


Sống Với Thánh Kinh: 22/12/2015

Mác 1:1-3
Đầu Tin Lành của Chúa Giê-xu

“Đầu Tin Lành của Đức Chúa Giê-xu Christ, là Con Đức Chúa Trời” (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: Tin Lành ông Mác trình bày nhằm giới thiệu về ai (câu 1)? Ông Mác cho biết Tin Lành khởi đầu từ đâu? Từ khởi đầu đó, chúng ta có trách nhiệm tiếp nối Tin Lành như thế nào?

Ngay từ câu đầu của sách Phúc Âm Mác, sau khi giới thiệu Tin Lành, ông Mác đã khẳng định rõ ràng rằng: “Đầu Tin Lành (hay Phúc Âm) của Đức Chúa Giê-xu…” Tin tức tốt lành mà ông Mác viết ra trong sách của mình là tin tức về Chúa Giê-xu, một Hài Nhi sinh ra trong chuồng chiên máng cỏ tại thôn Bết-lê-hem cô quạnh, lớn lên trong một gia đình người thợ mộc bình thường, giảng đạo trong một quốc gia nhỏ bé khoảng ba năm, bị đóng đinh trên cây thập tự, chết, và chôn trong một huyệt mộ vào khoảng năm 33 tuổi, sau ba ngày đã sống lại và hiện ra cho nhiều người thấy trong 40 ngày, sau đó thăng thiên về trời trước sự chứng kiến của môn đệ. Đó là khởi đầu Tin Lành.

Tin Lành của Chúa Giê-xu không bắt nguồn từ con người, không phải do một giáo chủ nào đó khởi xướng, cũng không từ một tổ chức hay giáo hội nào dựng nên, nhưng khởi đầu của Tin Lành chính là từ sự giáng sinh làm người của Chúa Giê-xu. Hay nói cách khác, sự giáng sinh của Chúa Giê-xu chính là sự khởi đầu của Tin Lành mà chúng ta đang tiếp nhận ngày nay. Nhờ tin tức tốt lành về Chúa Giê-xu mà ông Mác trình bày đó, đạo Chúa được hình thành và phát triển, nhiều nhà thờ khắp nơi được xây dựng, đạo Chúa được truyền ra, vô số người đã ăn năn, tiếp nhận Tin Lành về Chúa Giê-xu.

Như vậy, khởi đầu Tin Lành là sự kiện Chúa Giê-xu giáng sinh làm người, và Tin Lành về Chúa Giê-xu tiếp tục được rao truyền cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại. Khi chúng ta học biết: “Đầu Tin Lành của Đức Chúa Giê-xu…” thì chúng ta phải thấy được trách nhiệm truyền bá Tin Lành của Chúa Giê-xu cho nhiều người. Điều chúng ta cần lưu ý là khi rao truyền Tin Lành là rao truyền về Chúa Giê-xu, làm chứng là nói về Chúa Giê-xu, truyền giảng là giải thích về Chúa Giê-xu, vì “Khởi đầu Tin Lành của Đức Chúa Giê-xu…”

Nhiều khi chúng ta làm chứng cho một người mà cứ nói tin Chúa đi sẽ được phước, tin Chúa đi sẽ được có công ăn việc làm, tin Chúa đi sẽ thi đậu…, hoặc cứ ép, đẩy người khác lên cầu nguyện tin Chúa, mà không giới thiệu về Chúa Giê-xu thì chúng ta đã quên Lời Chúa dùng ông Mác để mạc khải trong Phúc Âm của ông: “Đầu Tin Lành của Đức Chúa Giê-xu Christ, là Con Đức Chúa Trời.”

Chúa Giê-xu đã giáng sinh để khởi đầu Tin Lành, ngày nay bạn cần làm gì để tiếp nối sự khởi đầu của Chúa?

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Tin Lành con tiếp nhận khởi đầu từ chính Chúa giáng sinh. Xin cho con hết lòng rao truyền Tin Lành của Chúa ra cho đồng bào chúng con, đặc biệt trong mùa kỷ niệm Chúa giáng sinh năm nay.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sa-mu-ên 22.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top