Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 21/12/2015

Sống Với Thánh Kinh: 21/12/2015


Sống Với Thánh Kinh: 21/12/2015

Mác 1:1-3
Tin Lành

“Đầu Tin Lành của Đức Chúa Giê-xu Christ, là Con Đức Chúa Trời” (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: Ý nghĩa của Tin Lành mà ông Mác giới thiệu trong câu 1 là gì? Niềm vui giáng thế của Chúa ban cho khác với niềm vui từ thế gian đem đến như thế nào? Cơ Đốc nhân phải sống thế nào khi đã tiếp nhận Tin Lành về Chúa Giê-xu giáng sinh?

Tin Lành hay Phúc Âm mà ông Mác nói trong câu đầu của Phúc Âm Mác là tin tức đem đến điều tốt lành, là tin vui, tin mừng. Trong thế giới cổ, khi một hoàng tử ra đời, người ta gọi đó là tin lành, vì vương triều đã có người kế vị. Khi bức tường Bá Linh bị phá bỏ vào năm 1989, đó là tin lành, tin mừng vì sự kiện ấy thay đổi hoàn cảnh của nước Đức.

Khi Chúa Giê-xu giáng sinh, thiên sứ loan báo cho các anh chăn chiên rằng: “Đừng sợ chi; vì này, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sinh cho các ngươi một Đấng Cứu Thế, là Đấng Christ, là Chúa” (Lu-ca 2:10-11). Sự giáng sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu chính là tin lành, tin vui mừng lớn cho muôn dân vì Ngài đem đến sự giải cứu tội lỗi cho nhân loại, cho mọi người trên thế giới.

Cơ Đốc nhân là người đã tiếp nhận Tin Lành, Tin Mừng. Vì Tin Lành là tin tức vui mừng, tốt lành, nên người xưng mình là Cơ Đốc nhân phải là những sứ giả sống trong niềm vui và đem niềm vui đến cho nhiều người. Niềm vui ấy không phải do hoàn cảnh đem lại nhưng là niềm vui thiên thượng, niềm vui được ban cho từ Đức Chúa Trời giáng sinh làm người. Hoàn cảnh luôn thay đổi, do đó niềm vui dựa vào hoàn cảnh cũng đổi thay theo. Chỉ có niềm vui từ Chúa, là Đấng không hề thay đổi, mới là niềm vui bất tận không phai tàn. Dù ở trong hoàn cảnh nào thì Cơ Đốc nhân không nên buồn thảm mà phải sống trong niềm vui của Chúa và truyền niềm vui ấy đến cho tha nhân nữa. Đó chính là Tin Lành, là Phúc Âm của Chúa Giáng Sinh.

Tuy nhiên, cũng thật đáng buồn khi nhiều người tự xưng mình là người Tin Lành mà cứ luôn than vãn, bất mãn, chán chường. Một số người khác thì chỉ vui mừng khi ở trong hoàn cảnh thuận lợi nhưng lại chán đời khi gặp hoàn cảnh khó khăn. Xin Chúa cho chúng ta luôn nhớ đến tin vui về Chúa Giê-xu giáng trần để luôn sống đúng với ý nghĩa của Tin Lành mà mình đã tiếp nhận. Xin Chúa cho niềm vui của Tin Lành qua mỗi chúng ta sẽ tiếp tục tràn ra cho nhiều người để họ cũng đến với Chúa mà được sống trong niềm vui thiên thượng của Tin Lành.

Bạn đang sống trong niềm vui của Tin Lành hay vẫn còn than vãn, chán chường? Những người chung quanh bạn nhận được Tin Lành hay tin buồn từ bạn?

Lạy Chúa, con đang tập hát Giáng Sinh, đang nghe nhiều bài hát ca ngợi Chúa giáng trần, xin cho con sống trong niềm vui của Tin Mừng và truyền tin vui này cho nhiều người.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sa-mu-ên 21.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top