Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 20/12/2015

Sống Với Thánh Kinh: 20/12/2015


Sống Với Thánh Kinh: 20/12/2015

Thi Thiên 129:1-8
Đối Diện với Thử Thách

“Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót” (I Phi-e-rơ 4:12-13).

Câu hỏi suy ngẫm: Thi Thiên 129 cho thấy con dân Chúa phải chịu thử thách như thế nào? Kết quả cuối cùng của người ác ra sao? Chúng ta cần làm gì để đứng vững trong sự thử thách?

Thử thách là điều con dân Chúa đều phải trải qua trong suốt lịch sử của Hội Thánh. Từ ngữ “cày” (câu 3) nói lên dấu vết của những sự hà hiếp, áp bức, ngược đãi mà con dân Chúa phải chịu đựng. Con dân Chúa luôn phải đương đầu với những người và thế lực đối nghịch mình. Thư II Ti-mô-thê 3:12 khẳng định: “Vả lại, hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Giê-xu Christ, thì sẽ bị bắt bớ.” Cụm từ “thường hà hiếp” (câu 1, 2) cho thấy con dân Chúa thường xuyên bị bức hại và bị hà hiếp. Nhưng dù bị bức hại khắc nghiệt, Chúa cũng cho con dân Chúa thắng được mọi sự thử thách đó. Hội Thánh Chúa cũng vươn lên và phát triển mạnh mẽ.

Chúa là Đấng giải cứu con dân Ngài. Đấng toàn năng, công chính đã cắt đứt dây trói buộc của người ác (câu 4). Hình ảnh “cày trên lưng tôi,” “xẻ đường cày” là điều con dân Chúa trả giá cho niềm tin của mình. Chúa hiểu hoàn cảnh con dân Ngài, và chính Chúa cũng vì yêu chúng ta mà chịu đòn. Ê-sai 53:5 viết: “Nhưng Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt Người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi Người chúng ta được lành bệnh.” Chúa sẽ đem chúng ta ra khỏi cơn thử thách. Thật vậy, “Ngài đã chặt những dây kẻ ác” (câu 4) và giải cứu dân Ngài.

Trong sự thử thách, con dân Chúa cần phải tin cậy Chúa và hướng tới tương lai. Người ác sẽ bị diệt vong là điều sẽ phải đến (Thi Thiên 1:6). Kết quả cuối cùng của người ác trong phần Kinh Thánh hôm nay được bày tỏ: Họ sẽ bị hổ thẹn, lui lại sau, khô héo, thất bại (câu 5-8). Con đường của người ác ban đầu thấy dường như là thịnh vượng, nhưng cuối cùng sẽ bị hư vong. Con đường mà con dân Chúa phải trải qua thật có nhiều khó khăn, thử thách, nhưng cuối cùng, Chúa là Đấng giải thoát, ban phước, và đưa con dân Ngài đến sự sống vĩnh cữu.

Hãy nhớ rằng anh chị em dự phần trong sự thống khổ bao nhiêu thì sẽ nhận được sự vui mừng bấy nhiêu khi ngày vinh quang của Chúa hiện ra. Bạn có sẵn sàng chịu khổ vì Danh Chúa không?

Lạy Cha Thiên Thượng, xin thêm sức cho con và giúp con vượt qua những thử thách trong cuộc sống theo Ngài. Trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời con, xin cho con luôn đặt niềm tin trọn vẹn vào Chúa.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sa-mu-ên 20.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top