Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 19/12/2015

Sống Với Thánh Kinh: 19/12/2015


Sống Với Thánh Kinh: 19/12/2015

II Các Vua 22:13-20
Người Khôn và Người Dại

“Vậy, người nào nghe và làm theo Lời Ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vầng đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy; song không sập, vì đã cất trên đá” (Ma-thi-ơ 7:24, 25).

Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi nghe đọc sách Luật Pháp, Vua Giô-si-a làm gì? Nữ Tiên tri Hun-đa đã truyền Lời Chúa cho Vua Giô-si-a như thế nào? Bài học cho thái độ của chúng ta đối với Lời Chúa ngày nay là gì?

Sau khi nghe đọc sách Luật Pháp, Vua Giô-si-a xé áo, ăn năn, rồi truyền lệnh cho các thầy tế lễ cầu hỏi Đức Giê-hô-va cho vua, cho dân chúng, và cho cả Giu-đa. Lời Chúa đã giúp vua nhận ra tội bất tuân mệnh lệnh Chúa từ thời tổ tiên cho đến ngày nay, và vua cũng thấy được cơn giận của Chúa thật lớn lao. Vâng lệnh vua, các thầy tế lễ tìm đến với Nữ Tiên tri Hun-đa để trình bày mọi sự, và bà đã bày tỏ ý Chúa cho Vua Giô-si-a cách rõ ràng và cụ thể, gồm có hai phần. Đối với người Giu-đa đã từ bỏ Chúa, đốt nhang cho các thần khác, chọc giận Chúa thì cơn giận của Ngài sẽ không dập tắt được, đúng như lời đã chép trong sách Luật Pháp. Riêng đối với vua, sau khi nghe đọc sách Luật Pháp đã ăn năn, có hành động khiêm nhu trước mặt Chúa, xé áo, khóc lóc nên Ngài nghe tiếng cầu nguyện của vua, Ngài sẽ không giáng họa khi vua còn sống. Lời Chúa dạy rõ rằng, Luật Pháp Chúa đã ban ra, người bất tuân sẽ nhận lãnh hậu quả, còn ai ăn năn, tuân theo Lời đã chép trong Luật Pháp thì sẽ được Chúa ban phước.

Câu chuyện trên khiến chúng ta liên tưởng đến Lời Chúa Giê-xu đã dạy trong Bài Giảng trên Núi bằng hình ảnh của một người khôn và một người dại cất hai ngôi nhà giống nhau, nhưng một người cất trên đá, còn người kia cất trên cát. Hai căn nhà tồn tại song song, cho đến khi có mưa sa, nước chảy, gió lay thì ngôi nhà cất trên cát bị sụp đổ. Rồi Chúa giải thích người khôn là người nghe Lời Chúa và làm theo, còn người dại cũng nghe Lời Chúa nhưng không làm theo. Khi gặp hoạn nạn, thử thách trong cuộc sống thì người khôn sẽ đứng vững vàng còn người dại sẽ suy sụp đức tin. Mục đích Lời Chúa ban cho chúng ta là để nhận biết tội lỗi và ăn năn tin nhận Chúa. Lời Chúa không phải để đoán phạt chúng ta, nhưng nếu chúng ta nghe Lời Chúa mà vẫn bất tuân, nếp sống vẫn sai trật thì chúng ta lãnh hậu quả bởi sự bất tuân của mình. Hãy học theo gương Vua Giô-si-a, nghe Lời Chúa, ăn năn, thay đổi nếp sống, quay trở lại tìm cầu ý Chúa để vâng theo. Còn nếu cứ cứng lòng thì chắc chắn sẽ sa vào cơn giận của Chúa.

Bạn học Lời Chúa để làm theo hay chỉ để mở mang kiến thức?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì con nghe Lời Chúa nhưng chưa quan tâm đến việc làm theo. Xin giúp con học Lời Chúa và quyết tâm sống theo Lời Ngài dạy để nếp sống của con làm gương tốt trong Hội Thánh, và làm muối của đất, ánh sáng cho thế gian tăm tối này.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sa-mu-ên 19.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top