Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 18/12/2015

Sống Với Thánh Kinh: 18/12/2015


Sống Với Thánh Kinh: 18/12/2015

II Các Vua 22:8-13
Tác Động của Lời Chúa

“Vì Lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng” (Hê-bơ-rơ 4:12).

Câu hỏi suy ngẫm: Sách Luật Pháp của Chúa được tìm thấy trong cơ hội nào? Luật Pháp của Chúa tác động đến Vua Giô-si-a ra sao? Vua đã làm gì? Luật Pháp của Chúa đã tác động đến ý thức và hành động của bạn như thế nào?

Trong khi trùng tu Đền Thờ, Thầy Tế lễ Hinh-kia tìm được sách Luật Pháp. Chúng ta không biết đây là toàn bộ Ngũ Kinh hay chỉ có sách Phục Truyền Luật Lệ Ký. Sau khi Thư ký Sa-phan đọc cho vua nghe lời của sách Luật Pháp, trước hết, nhà vua kinh hãi, xé quần áo mình, một hành động bày tỏ lòng ăn năn cùng cực. Tiếp theo, vua được Lời Chúa tác động trong lòng nên nhận biết: “Vì cơn giận của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng chúng ta thật là lớn lao, tại tổ phụ chúng ta không có nghe theo các lời của sách này, và không làm theo điều đã truyền phán cho chúng ta” (câu 13b). Cụm từ “tổ phụ chúng ta không có nghe theo” được hiểu là “từ thời tổ tiên cho đến ngày nay không vâng theo.” Cuối cùng, vua truyền lệnh các thầy tế lễ đi cầu hỏi ý Chúa về những lời chép trong sách Luật Pháp này, bởi ngày trước, Đức Chúa Trời bày tỏ ý Ngài qua các tiên tri (Hê-bơ-rơ 1:1). Rồi sau đó, vua tiếp tục thực hiện công cuộc cải cách tôn giáo triệt để được ghi lại trong chương 23. Luật pháp Chúa đã giúp Vua Giô-si-a ý thức được tội lỗi của mình và quyết tâm hành động đúng theo ý Chúa.

Ngày nay, Đức Chúa Trời ban mạc khải đặc biệt cho chúng ta qua Lời thành văn là Kinh Thánh và Lời trở nên xác thịt là Chúa Giê-xu. Mỗi chúng ta đều có Lời Chúa trong tay. Lời Chúa không phải chỉ để đọc, học, nghiên cứu để mở mang kiến thức mà quan trọng nhất là sống. Lời Chúa sắc hơn gươm hai lưỡi, đâm thấu tâm can, qua đó khiến chúng ta biết run sợ trước những tội lỗi, việc làm sai trái của mình mà thay đổi nhận thức, quan điểm, và hành động theo Lời Chúa dạy. Nhiều người nói Lời Chúa rất hay nhưng không làm theo; nhiều người có Kinh Thánh nhưng chỉ sử dụng như một món đồ trang sức, Chúa Nhật cầm đi rồi lại cầm về… nên lòng vẫn cứng cỏi, tâm linh không đổi mới, đời sống vẫn như cũ. Hãy mềm lòng và phủ phục trước Lời Chúa để cuộc đời được thay đổi, nhờ Lời Chúa khiến tâm linh được trong sạch.

Bạn nhận biết mình có những thay đổi cụ thể nào khi đọc và học Lời Chúa?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì con thường cứng lòng trước Lời Chúa. Xin Lời Chúa xuyên thấu tâm linh con, giúp con ăn năn tội lỗi, và dạy con sống vui ý Chúa mỗi ngày.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sa-mu-ên 18.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top