Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 16/12/2015

Sống Với Thánh Kinh: 16/12/2015


Sống Với Thánh Kinh: 16/12/2015

II Các Vua 21:19-25
Trở Lại Con Đường Thờ Tà Thần

“Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; dù khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó” (Châm Ngôn 22:6).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua A-môn đã làm gì khi ông lên ngôi? Tại sao ông chọn con đường tiếp nối thờ tà thần của vua cha trước đó? Chúng ta áp dụng thế nào trong việc nuôi dạy trẻ thơ?

Sau khi Vua Ma-na-se băng hà, Thái tử A-môn lên ngôi lúc hai mươi hai tuổi và làm vua hai năm. Mặc dù II Sử Ký 33:14-17 ghi lại sự thay đổi của Vua Ma-na-se sau khi ăn năn và được Chúa tha thứ, vua dẹp bỏ hình tượng, sửa sang Đền Thờ của Đức Giê-hô-va và truyền dạy dân chúng phục sự Đức Chúa Trời, tuy nhiên Vua A-môn không đi theo con đường ngay thẳng của vua cha trong những ngày cuối đời mà lại trở lại con đường thờ tà thần, làm điều ác của vua cha trước đó. Vua A-môn đã khôi phục lại sự thờ tà thần, phục vụ các thần tượng, quỳ lạy trước chúng. II Sử Ký 33:23 ghi: “Người không hạ mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va như Ma-na-se, cha người, đã làm; nhưng người càng thêm phạm tội.” Cuối cùng, vua bị một nhóm người phản nghịch mưu sát ngay trong cung điện.

Hai mươi hai năm chung sống với vua cha, Vua A-môn đã trải qua hai giai đoạn thực hành niềm tin khác nhau. Những năm đầu đời, ông cùng cha thờ lạy hình tượng bói khoa, đồng cốt, thậm chí cho phép việc thiêu sống con trẻ để tế thần. Rồi giai đoạn sau đó Vua A-môn cũng cùng vua cha dẹp bỏ thần tượng và tôn thờ Đức Giê-hô-va. Khi ông lên ngôi vua, có quyền hành và được toàn quyền quyết định chọn lựa con đường thờ phượng cho mình và cho dân chúng, thì vua lại chọn lựa con đường thờ tà thần. Có thể do nếp thờ tà thần những năm đầu đời của tuổi niên thiếu khó phai mờ trong đầu óc, tâm khảm của Vua A-môn, vì vậy vua đã dễ dàng quay trở lại con đường làm điều ác như vua cha lúc trước.

Điều chúng ta học được từ câu chuyện này là những gì trẻ thơ học hỏi, chứng kiến và thực hành ở giai đoạn đầu đời rất quan trọng. Lời Chúa dạy trong Châm Ngôn 22:6: “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; dù khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.” Bài học về Vua A-môn chọn con đường thờ tà thần nhắc nhở chúng ta là bậc làm cha, làm mẹ, làm ông, bà trước hết phải sống gương mẫu, sau đó cần lưu tâm dạy dỗ con, cháu mình trước hết phải yêu mến Chúa, kính sợ Chúa, biết Chúa, tin Chúa, và phục vụ Chúa. Trách nhiệm Chúa giao cho mỗi chúng ta thật nặng nề, vì khi con khôn lớn, niềm tin và cách sống của chúng chịu ảnh hưởng của nếp sống và sự dạy dỗ của cha mẹ, ông bà rất nhiều.

Đức tin của con cháu bạn hiện nay thế nào? Bạn đã sống và dạy dỗ con cháu mình ra sao?

Lạy Chúa, xin giúp con sống gương mẫu và biết quan tâm dạy dỗ con cháu con đi theo đường lối Chúa. Con tạ ơn Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sa-mu-ên 16.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top