Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 15/12/2015

Sống Với Thánh Kinh: 15/12/2015


Sống Với Thánh Kinh: 15/12/2015

Giăng 6:27-29
Công Việc Hay Đức Tin?

“Hãy làm việc, chớ vì đồ ăn hay hư nát, nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời, là thứ Con người sẽ ban cho các ngươi”(câu 27).

Câu hỏi suy ngẫm: Thế nào là làm việc vì thức ăn còn lại đến sự sống đời đời? Làm thế nào để nhận được sự sống đời đời? Bài học hôm nay dạy chúng ta điều gì khi làm công việc Chúa?

Khi đoàn dân tìm gặp Chúa Giê-xu, Ngài vạch trần mục đích tìm Chúa của họ là vì muốn được ăn bánh và được no (câu 26). Rồi Chúa chỉ cho họ một loại thức phẩm khác mà họ chưa hề biết. Chúa dạy “Hãy làm việc” (câu 27) nhưng với hai mục đích khác nhau. Đem khả năng mình ra để làm việc thì sẽ nhận được thức ăn hay hư nát để nuôi sống thể xác hay hư nát; nhưng để nuôi sống tâm linh và để có được sự sống đời đời thì không phải nhờ làm việc như họ tưởng, vì sự sống đời đời là quà tặng, là sự ban cho của Đức Chúa Trời qua Con, là Chúa Giê-xu. Khi đoàn dân hỏi, “Chúng tôi phải làm chi cho được làm công việc Đức Chúa Trời?” thì Chúa nhắc nhở họ tầm quan trọng của đức tin. Công việc của Đức Chúa Trời không phải làm việc để có được như họ lầm tưởng, nhưng là đức tin, tin Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến.

Con người thường chỉ quan tâm đến công việc phục vụ cho nhu cầu của thể xác, nên cứ mãi lo làm ăn cực khổ, tìm mọi cách để làm giàu và thu trữ… mà không hề có chút quan tâm đến nhu cầu tâm linh. Hoặc nếu có quan tâm đến linh hồn thì lại lầm tưởng rằng linh hồn có cùng một nhu cầu như thể xác nên nỗ lực làm công này việc nọ để mong đổi lấy sự cứu rỗi. Vật chất không thể làm thỏa mãn linh hồn, chỉ có Chúa Giê-xu mới có thể làm thỏa mãn nhu cầu tâm linh mà thôi, và con người chỉ có thể nhận được sự sống đời đời cho linh hồn ở thiên đàng phước hạnh bởi đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu (Ê-phê-sô 2:8-10). Trong Hội Thánh ngày nay có thể có nhiều người lầm tưởng rằng tôi phải làm công việc gì trong nhà thờ để được sự sống đời đời, họ quan tâm đến công việc mà không chú trọng đến đức tin nơi Chúa. Bài học hôm nay nhắc nhở mỗi chúng ta rằng điều quan trọng nhất khi theo Chúa là đức tin đặt nơi Chúa Giê-xu và mối tương giao với Ngài. Chỉ khi ấy, mọi công việc làm bởi đức tin mới có giá trị. Sự sống đời đời có được là do Chúa ban tặng người đặt đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu chứ không phải là phần thưởng cho người tích cực làm việc mà nghèo nàn trong đức tin.

Mục đích và động cơ bạn làm công việc Chúa là gì?

Cảm tạ Chúa Giê-xu đã chịu chết trên thập tự giá để cứu chuộc con. Xin tha thứ con vì nhiều khi con quá bận rộn với công việc mà quên đi đức tin và mối tương giao với Chúa; xin cho con ưu tiên đặt đức tin nơi Ngài trọn vẹn để những việc làm bởi đức tin của con được Chúa vui nhậm.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sa-mu-ên 15.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top