Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 13/12/2015

Sống Với Thánh Kinh: 13/12/2015


Sống Với Thánh Kinh: 13/12/2015

Thi Thiên 128:1-6
Người Được Phước

“Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài!” (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: Ai là người nhận được phước của Chúa? Người được phước sẽ hưởng được những gì? Bạn có kinh nghiệm nào về đời sống của người được phước từ Chúa?

Thi Thiên 128 khẳng định phước hạnh sẽ đến với những ai kính sợ Đức Giê-hô-va và đi trong đường lối Ngài. Từ “phước” ở đây có nghĩa là được Chúa ban phước. Phước hạnh sẽ đến với người kính sợ Đức Giê-hô-va vì sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan (Châm Ngôn 9:10). Phước cho những người đi trong đường lối Đức Giê-hô-va vì con đường này dẫn đến sự sống vĩnh cửu. Chúa Giê-xu phán: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống, chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6). Như vậy, kính sợ Chúa và vâng theo sự dạy dỗ của Ngài là điều kiện để con người nhận được phước từ Chúa.

Phước hạnh này được bày tỏ trong gia đình hạnh phúc (câu 2-4). Người được phước hưởng được thành quả từ công khó của mình làm ra. Hình ảnh cây nho và chồi ô-liu tượng trưng cho sự giàu có và phước hạnh. Cây nho thịnh mậu đem lại nhiều nước nho ngon ngọt thể nào, thì người vợ cũng đem lại sự thịnh vượng cho gia đình thể ấy. Những chồi ô-liu đâm chung quanh cây mẹ tươi tốt, đầy sức sống thể nào thì con cái trong gia đình cũng khỏe mạnh xinh đẹp thể ấy. Gia đình hạnh phúc ở đây không chỉ nói về vật chất, nhưng cũng nói lên sự sung mãn về tinh thần.

Phước hạnh không chỉ dừng lại trong hiện tại và gói ghém trong gia đình, nhưng phước hạnh còn được tràn ra ngoài xã hội và trải dài đến tương lai. Cụm từ “phước lành của Giê-ru-sa-lem” (câu 5) hàm ý phước hạnh, thành công của người có phước đã góp phần cho sự thịnh vượng của quê hương, đất nước. Phước hạnh không dừng ở bản thân, nhưng còn được truyền đến con cháu mình (câu 6a). “Nguyện sự bình an giáng trên Ít-ra-ên” (câu 6b) nói lên người được phước không chỉ mang lại sự bình an cho bản thân, gia đình, nhưng sự bình an còn trải rộng trên toàn xứ. Phước cho những ai kính sợ Chúa. Phước cho những gia đình kính sợ Chúa. Và phước cho những dân tộc kính sợ Chúa. Hãy kính sợ và đi theo đường lối Chúa, Chúa sẽ ban phước cho bạn.

Cuộc đời bạn có đem lại phước hạnh cho bản thân, gia đình, và xã hội của mình không?

Tạ ơn Chúa vì đã ban Lời Ngài cho con, nhưng con thường lơ là với Lời Chúa. Xin cho con từ nay sẽ sống kính sợ Chúa và vâng lời Ngài để con nhận được phước từ Chúa và là nguồn phước cho người khác.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sa-mu-ên 13.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top