Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 12/12/2015

Sống Với Thánh Kinh: 12/12/2015


Sống Với Thánh Kinh: 12/12/2015

Giăng 6:14-21
Hãy Luôn Tin Cậy Chúa

“Họ bèn vui mừng vì sóng êm lặng; Chúa dẫn họ vào bến họ ước ao” (Thi Thiên 107:30).

Câu hỏi suy ngẫm: Dân chúng nghĩ gì khi nói Chúa là Đấng Tiên Tri? Khi môn đệ gặp sóng to gió lớn, thì Chúa làm gì? Môn đệ và chúng ta học được gì qua hai phép lạ Chúa hóa bánh ra nhiều và Ngài đi bộ trên mặt biển?

Sau phép lạ hóa bánh, dân chúng nghĩ rằng Chúa Giê-xu là Đấng Tiên Tri được ghi trong Phục Truyền 18:15 giống như ông Môi-se. Họ liên tưởng việc được ăn bánh no nê với việc Đức Chúa Trời cung cấp nước và thực phẩm cho người Ít-ra-ên trong hoang mạc qua ông Môi-se. Vì thế họ đã có ý định ép Chúa làm vua để mong được ăn bánh miễn phí! (câu 14, 15). Biết ý định của họ, Chúa đã giải tán dân chúng, hối các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trở về Ca-bê-na-um, còn Ngài thì lên núi cầu nguyện (Mác 6:45, 46). Đến lúc trời tối, môn đệ gặp biển động, gió mạnh. Đang chèo chống vất vả thì bỗng họ kinh hoàng thấy Chúa đi trên mặt biển đến với họ. Nhưng Chúa phán rằng: “Ấy là Ta đây, đừng sợ chi!” Lúc ấy, các môn đệ mới dám rước Chúa lên thuyền. Lạ lùng thay, con thuyền lập tức cập bến Ca-bê-na-um, đúng chỗ họ muốn đến.

Phúc Âm Giăng chương 6 ghi lại hai phép lạ nối tiếp nhau. Tiếp theo phép lạ hóa bánh ra nhiều là phép lạ đi trên mặt biển. Chúa đã liên tục bày tỏ nhiều phép lạ để giúp mọi người nhận biết Ngài là Đấng Mết-si-a, đồng thời Ngài cũng giúp cho môn đệ hiểu thêm về bản chất siêu nhiên và thần tính của Đấng Cứu Thế. Chúng ta thấy trong phép lạ hóa bánh, dù môn đệ và đoàn dân đang có Chúa ở cùng thì cũng lâm vào hoàn cảnh đói khát, bế tắc trong việc tìm thức ăn, nhưng Chúa đã hóa bánh ra nhiều cho họ ăn no nê. Sau đó, Chúa lại để cho môn đệ đi một mình vào chỗ sóng to gió lớn, rồi trong hoàn cảnh cùng cực đó Chúa đã đến với họ, giải cứu, và đưa họ vào bến bờ bình an. Bài học Chúa muốn dạy cho môn đệ là hãy đặt lòng tin cậy hoàn toàn nơi Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào. Cuộc đời theo Chúa của chúng ta luôn phải đối diện với những sóng gió, thiếu thốn, bế tắc…, cho dù có Chúa ở cùng vẫn không miễn trừ khó khăn, thử thách. Điều Chúa muốn nơi chúng ta là luôn tin cậy nơi sự chăm sóc, bảo bọc của Ngài. Chúa vẫn ở bên cạnh chúng ta mà chúng ta không ngờ đến. Chúa luôn giải quyết các nan đề theo cách của Ngài. Hãy luôn tin cậy Chúa, Ngài sẽ dẫn chúng ta đến bến bờ mong ước.

Bạn thường làm gì khi gặp những hoàn cảnh khó khăn, thử thách, bế tắc? Bạn được khích lệ nào sau khi học bài học này?

Cảm tạ Chúa vì dù trong hoàn cảnh nào Chúa vẫn luôn ở cùng con, cứu giúp và giải quyết nan đề cho con. Xin giúp con luôn tin cậy hoàn toàn nơi Chúa dù cuộc sống có ra sao.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sa-mu-ên 12.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top