Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 10/12/2015

Sống Với Thánh Kinh: 10/12/2015


Sống Với Thánh Kinh: 10/12/2015

Giăng 6:1-15
Đánh Mất Phước Hạnh Thiêng Liêng

“Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:33).

Câu hỏi suy ngẫm: Khi Chúa Giê-xu thử ông Phi-líp bằng cách hỏi mua bánh ở đâu cho đoàn dân ăn, thì ông Phi-líp và ông Anh-rê trả lời thế nào? Ông Phi-líp, ông Anh-rê, và cả đoàn dân hiểu Chúa là ai? Đầu óc họ suy nghĩ về điều gì? Còn bạn thì sao?

Sau khi chữa lành cho người bị bệnh ba mươi tám năm và giải thích bằng một bài giảng dài cho người Giu-đa trong chương 5, Chúa Giê-xu đi qua bên kia bờ biển Ga-li-lê và lên trên núi ngồi với môn đệ. Tuy nhiên, có rất đông dân chúng từng chứng kiến phép lạ chữa bệnh của Chúa nên kéo nhau đi theo Ngài. Các sách Tin Lành cộng quan cho biết Chúa đã chữa lành các bệnh tật cho đoàn dân đến lúc chiều tối. Chúa bèn hỏi thử ông Phi-líp mua bánh ở đâu cho đoàn dân quá đông này ăn. Ông Phi-líp trả lời: “Hai trăm đơ-ni-ê bánh không đủ phát cho mỗi người một ít.” Còn ông Anh-rê thì giới thiệu một bé trai có năm cái bánh và hai con cá, nhưng ông nói: “Đông người dường này, thì ngần ấy có thấm vào đâu?” Sau đó, với năm cái bánh và hai con cá đó, Chúa đã làm phép lạ hóa bánh cho cả đoàn dân đông ăn cách dư dật.

Trong câu chuyện này, chúng ta thấy đoàn dân chạy theo Chúa không quan tâm đến việc ăn uống mà chỉ vì muốn được lành bệnh; rồi khi được Chúa chữa lành và làm phép lạ hóa bánh cho ăn no nê, thì họ lại muốn tôn Ngài lên làm vua để có bánh ăn miễn phí. Ông Phi-líp thì nghĩ đến tiền bạc không có đủ để mua bánh cho đoàn dân quá đông. Ông Anh-rê thì thấy số bánh và cá đang có quá ít, làm sao giải quyết được nan đề. Điều này chứng tỏ các môn đệ cũng như dân chúng cho tới giờ này vẫn chưa biết rõ Chúa là ai. Chúa đã làm phép lạ hóa bánh ở đây, trước hết vì Ngài động lòng thương xót giúp giải quyết cơn đói cho đoàn dân, qua đó, Ngài cũng cho môn đệ và đoàn dân thấy Chúa là Đấng Mết-si-a ban Bánh Hằng Sống cho nhân loại. Tiếc thay, sau khi đã được ăn no nê qua một phép lạ mà chẳng có ai hiểu Chúa. Đấng Mết-si-a là Vua của Vương Quốc Đức Chúa Trời nhưng họ lại muốn Ngài làm vua của vương quốc trần thế!

Khi chúng ta chỉ chăm xem vào vật chất, miếng cơm manh áo thì mắt thuộc linh bị che khuất, nên nhiều khi sống bên cạnh Chúa mà chỉ chú tâm vào ăn gì, uống gì, mặc gì. Xin ngước nhìn lên chốn cao hơn để ưu tiên thấy Nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài thay vì cứ nhìn thấy những nhu cầu trần tục để rồi đánh mất những phước hạnh thiêng liêng.

Hiện nay bạn chú tâm đến điều gì nhất? Bài học này nhắc nhở bạn điều gì?

Lạy Chúa, nhiều khi những nhu cầu trần thế trong cuộc sống đã che khuất mắt thuộc linh của con. Xin tha thứ cho con và xin giúp con đủ đức tin để con luôn tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời trước hết.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sa-mu-ên 10.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top