Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 08/12/2015

Sống Với Thánh Kinh: 08/12/2015


Sống Với Thánh Kinh: 08/12/2015

Giăng 4:35-38
Sẵn Sàng cho Mùa Gặt

“Các ngươi há chẳng nói rằng còn bốn tháng nữa thì tới mùa gặt sao? Song Ta nói với các ngươi: Hãy nhướng mắt lên và xem đồng ruộng, đã vàng sẵn cho mùa gặt” (câu 35).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu cho biết điều gì về mùa gặt, con gặt, và chủ mùa gặt? Những sự dạy dỗ này thay đổi cái nhìn của bạn về “cánh đồng Phúc Âm” như thế nào? Đâu là “cánh đồng” mà Chúa đang kêu gọi bạn? Bạn có quyết định gì trong ngày hôm nay?

Chúa Giê-xu đang nói với các môn đệ về một mùa gặt (câu 35). Chắc chắn Ngài không muốn nói về mùa gặt lúa mì hay một loại hoa quả nào mà đang muốn nói đến mùa gặt những linh hồn hư mất. Chúa Giê-xu phán rằng đã có những người đi ra gieo giống (câu 38) và bây giờ mùa gặt đã sẵn sàng. Không còn thời gian cho những trì hoãn, không còn nhiều lựa chọn cho những “con gặt.” Không phải là “còn bốn tháng nữa,” nhưng là “ngay bây giờ.”

Cơ hội đang mở ra, nhưng vấn đề cấp bách ngay lúc này là cần có những con gặt sẵn lòng thu lấy kết quả đã được gieo ra. Những “con gặt” này cần phải “nhướng mắt lên và xem đồng ruộng” (câu 35). Nếu các môn đệ không “nhướng mắt lên” để nhìn thấy công việc của Đức Chúa Trời đang hành động qua Chúa Giê-xu, nhưng cứ nhìn vào những chống đối của giới lãnh đạo tôn giáo cùng những khó khăn trong chức vụ của Ngài và của chính họ, thì họ không thể sẵn sàng cho “mùa gặt” được. Ngay cả khi họ không nhìn thấy những “dấu hiệu” rõ ràng nào về “mùa gặt” thì họ cũng phải lấy đức tin mà chấp nhận vì đây là điều Chúa Giê-xu nói với họ.

Rất nhiều khi chúng ta đã để cho những cơ hội trôi qua dưới mắt mình. Chúng ta vẫn thường biện minh rằng mình chưa được chuẩn bị tốt, hoặc hoàn cảnh không thuận lợi, hay sự cứng cỏi của những người quanh ta. Chúng ta có thể đã dựa vào những lý do này để biện minh cho sự thiếu sẵn sàng và cả thiếu đức tin của chúng ta nữa. Hãy cứ mạnh dạn gieo ra “hạt giống” Phúc Âm. Chúng ta có thể là người “gieo giống” để người khác “gặt,” hoặc chúng ta có thể là người “gặt” những gì người khác đã “gieo.” Nhưng nếu chúng ta không làm gì cả thì chúng ta cũng sẽ chẳng nhận được gì cả!

Những “con gặt” cũng cần nhận ra trách nhiệm của công tác cứu người, một đặc ân mà mình nhận lãnh từ nơi Chúa (câu 36-37), để cùng nhau hợp tác trong sự khiêm nhường để đem lại kết quả lớn nhất cho Chủ mình.

Đừng quên rằng Chủ “mùa gặt” là một yếu tố quan trọng trong “mùa gặt.” Đó chính là Đấng quyết định về vụ mùa, cũng là Đấng quyết định sai phái ai ra đi, đi đâu, và sẽ làm gì (câu 38). Chúng ta thường chú ý đến phương pháp, công tác… nhưng quên rằng mối liên hệ với Chúa Giê-xu, Chủ “mùa gặt,” mới là điều quan trọng nhất. Hãy gây dựng mối liên hệ gần gũi với Chúa Giê-xu để nhận lấy mệnh lệnh, sứ điệp, và năng quyền từ nơi Ngài.

Lạy Chúa, xin ban cho con đôi mắt thuộc linh để nhìn thấy những cơ hội mà Chúa đang mở ra và dùng con, ở bất cứ vị trí nào, trong “mùa gặt” những linh hồn hư mất về cho Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sa-mu-ên 8.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top