Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 06/12/2015

Sống Với Thánh Kinh: 06/12/2015


Sống Với Thánh Kinh: 06/12/2015

Thi Thiên127:1-3
Kết Quả trong Tay Chúa

“Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:33).

Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả khẳng định quyền tể trị của Chúa thế nào trong Thi Thiên này? Có khi nào bạn bỏ rất nhiều công sức mà không thu được kết quả như mong muốn không? Bạn áp dụng bài học này ra sao?

Thi Thiên 127 khẳng định một chân lý rõ ràng rằng sự thành đạt của con người hoàn toàn do Đức Chúa Trời quyết định. Con người dù có nỗ lực và lao động vất vả đến đâu thì mọi kết quả cũng vô ích nếu Chúa không muốn.

Ngôi nhà được xây lên nhưng không có Chúa làm chủ thì cũng thất bại. Tường thành dù được canh giữ cẩn mật nhưng đất nước không có Chúa thì sự canh giữ cũng luống công. Người lao động vất vả “thức dậy sớm, đi ngủ trễ, ăn bánh lao khổ,” không có thời gian để nghỉ ngơi, nhưng không có Chúa thì mọi kết quả do tay mình làm ra cũng chẳng giá trị gì. Kết quả của họ nhận được chỉ bằng với những người “Ngài yêu mến” (câu 2). Chúa không phủ nhận công khó của người làm việc, hay không cho họ nhận được kết quả từ việc làm của họ, nhưng vấn đề ở đây là kết quả mà con người nhận được không từ nỗ lực của con người mà là do Chúa quyết định. Không có Chúa làm chủ thì mọi thành quả cũng luống công vô ích. Nhiều cánh đồng lúa trĩu hạt, chỉ sau một cơn bão thì chẳng còn gì. Nhiều tường thành vững chắc, nhưng sau một cơn động đất, đã trở nên một đống gạch vụn. Con người phải biết rằng Chúa là Đức Giê-hô-va, là Đấng toàn năng, mọi kết quả đều ở trong tay Chúa.

Những thành tựu luôn được con người mong muốn lưu truyền cho hậu thế (câu 3-5). Con cái giữ vai trò tiếp nối công việc cha ông để lại. Nhưng sự tiếp nối này cũng do Chúa quyết định, “Con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra” (câu 3). Như vậy, Đức Chúa Trời là Đấng quyết định công việc có được tiếp nối hay không. Hơn thế nữa, những quyền thế của con người, “mũi tên nơi tay dũng sĩ” và những danh tiếng “người sẽ không hổ thẹn” đều do nơi Chúa mà có.

Khi con dân Chúa biết rằng mọi kết quả của cuộc đời mình trong tay Chúa, chúng ta phải tìm cầu Chúa trước tiên trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Cần phải quân bình giữa làm việc và vui hưởng những điều Chúa ban cho, phải sống biết ơn Chúa và chia sẻ những phước hạnh đó cho những anh chị em và người xung quanh chúng ta.

Bạn có tin rằng mọi kết quả trong cuộc đời bạn đều nằm trong tay Chúa không? Cuộc đời bạn có thật sự phó thác vào tay Chúa chưa?

Tạ ơn Chúa vì con có Ngài làm chủ cuộc đời, xin cho con luôn tìm cầu Chúa trước hết trong mọi khía cạnh của cuộc sống con. Xin Chúa cho con nhớ rằng mọi kết quả đều đến từ Chúa để con luôn sống biết ơn và chia sẻ.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sa-mu-ên 6.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top