Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 04/12/2015

Sống Với Thánh Kinh: 04/12/2015


Sống Với Thánh Kinh: 04/12/2015

Tít 3:3-8
Tiếp Nhận Tin Mừng

“Nhưng từ khi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta, và tình thương yêu của Ngài đối với mọi người đã được bày ra, thì Ngài cứu chúng ta” (Tít 3:4).

Câu hỏi suy ngẫm: Xin mô tả tình trạng của một người trước khi tin nhận Chúa. Lý do gì khiến Chúa cứu chúng ta? Bằng cách nào? Kết quả của sự cứu rỗi này là gì? Bạn đã nhận được Tin Mừng này chưa? Bạn đã rao báo Tin Mừng này chưa? Tại sao?

Tiếp nhận Tin Mừng là tiếp nhận một món quà từ Đức Chúa Trời. Thật vậy, con người không thể tạo ra Tin Mừng này mà chỉ có thể tiếp nhận hoặc khước từ nó.Tin Mừng này không cung cấp kiến thức suông nhưng nó làm thay đổi cả đời sống hiện tại và số phận tương lai của người bằng lòng tiếp nhận.

Để tiếp nhận Tin Mừng, trước hết con người phải nhận thấy tình trạng hư hoại tội lỗi của mình trước mặt Chúa. Sứ đồ Phao-lô cho biết: “Chúng ta ngày trước cũng ngu muội, bội nghịch, bị lừa dối, bị đủ thứ tình dục dâm dật sai khiến, sống trong sự hung ác tham lam, đáng bị người ta ghét và tự chúng ta cũng ghét lẫn nhau” (câu 3). Sự ngu muội này là do tấm lòng cứng cỏi, trí khôn tối tăm không chịu nhận biết Chúa và chân lý của Ngài (Ê-phê-sô 4:18). Từ đó, họ bội nghịch không vâng phục Chúa và luật lệ của Ngài bằng cách không vâng lời cha mẹ và các bậc cầm quyền là những người Chúa đặt để cho sự ích lợi của con người (Rô-ma 1:30; 13:2). Họ đồng thời bị lừa dối nghe theo những hứa hẹn tạm bợ của những đòi hỏi theo xác thịt, tìm kiếm sự thỏa mãn cá nhân nhưng cuối cùng dẫn đến sự nô lệ cho nó (I Cô-rinh-tô 6:18-19; I Ti-mô-thê 6:9). Khi chỉ chú trọng đến chính mình, con người nhìn nhau trong sự ghen ghét và ganh tị. Các mối liên hệ giữa con người với nhau bị gãy đổ. Sống trong tội lỗi và coi thường Đấng Tạo Hóa, con người không có tình thương, chỉ có sự hận thù và chỉ muốn thủ lợi cho mình.

Chính trong tình trạng hư mất này, món quà thiên thượng được ban tặng cho con người. Người ban tặng chính là Đức Chúa Trời. Không ai khác có thể ban cho con người điều này. Động cơ ban tặng là tình yêu thương và lòng thương xót của Ngài. Đây chính thật là Tin Mừng vì không ai có thể mua món quà này bằng công đức riêng của mình. Kinh Thánh cho biết không ai có thể đạt được tiêu chuẩn của Ngài bằng sức riêng của mình (Rô-ma 3:10-12, 23). Chính Đức Chúa Cha đã phải trả giá bằng chính sự chết của Con Ngài là Chúa Giê-xu trên thập tự giá.

Kết quả của sự tiếp nhận Tin Mừng này là chúng ta được Đức Chúa Trời xem là công chính trước mặt Ngài ngay tức khắc. Điều này không đến từ chúng ta nhưng đến từ công tác cứu chuộc của Chúa Giê-xu. Sau nữa, chúng ta được tái sinh và được ban cho bản chất mới để sống hài lòng Chúa mỗi ngày bởi sự làm việc cách mầu nhiệm của Chúa Thánh Linh. Cuối cùng, chúng ta được ban cho sự trông cậy của sự sống đời đời, là điều chúng ta được bảo đảm trong tương lai, nhưng cũng là điều chúng ta đang kinh nghiệm từng hồi từng lúc trong hiện tại. Tóm lại, nếu quả thật đây là Tin Mừng mà chúng ta đã nhận được, tại sao chúng ta còn chần chờ hoặc đưa ra nhiều lý do khác nhau để không rao báo Tin Mừng này cho người khác?

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã đến, tìm, và cứu chính con ra khỏi tội lỗi. Ngài đã ban cho con món quà cứu rỗi mà không ai có thể ban cho. Xin Chúa cho con có thể đến chia sẻ Tin Mừng trong mùa Giáng Sinh này.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sa-mu-ên 4.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top