Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 03/12/2015

Sống Với Thánh Kinh: 03/12/2015


Sống Với Thánh Kinh: 03/12/2015

Lu-ca 4:16-21; 7:21-22
Tin Mừng cho Người Nghèo

“Thần của Chúa ngự trên Ta; vì Ngài đã xức dầu cho Ta đặng truyền Tin Lành cho người nghèo; Ngài đã sai Ta để rao cho người bị cầm được tha, người mù được sáng, người bị hà hiếp được tự do; và để đồn ra năm lành của Chúa” (Lu-ca 4:18-19).

Câu hỏi suy ngẫm: “Người nghèo” ở đây chỉ những ai? Tin Mừng của Chúa dành cho những ai? Bạn đã kinh nghiệm Tin Mừng này như thế nào? Bạn quyết định ra sao khi đã nhận được Tin Mừng này?

Có phải Kinh Thánh đề cao người nghèo mà khinh bỏ người giàu? Hoàn toàn không phải như vậy. Tin Lành của Chúa ban cho người nghèo, tức là ban cho những người sẵn sàng mở lòng tiếp nhận Chúa. Họ là những người nhận biết tình trạng thiếu thốn trong tâm linh của mình, từ đó dẫn đến quyết định chỉ nhờ cậy nơi Chúa, chứ không nhờ cậy nơi bất cứ điều gì khác. Vì vậy, dù giàu hay nghèo về vật chất, bất cứ ai nhận biết tình trạng thiếu thốn thuộc linh của mình sẽ nhận lấy Tin Lành phước hạnh của Ngài.

Sứ mệnh truyền tin mừng cho người nghèo, tha kẻ bị tù, làm sáng mắt người mù, giải thoát người bị hà hiếp, và đồn ra năm lành của Chúa là sứ mệnh của Đấng Mết-si-a mà người Do Thái đã hằng mong đợi. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu trưng dẫn câu chuyện người đàn bà góa Sa-rép-ta và Quan Tổng binh Na-a-man để cho họ thấy rằng Ngài đến với mọi người, bất kể người Do Thái hay Dân Ngoại, miễn là họ nhận biết nhu cầu cần nương dựa và tin cậy nơi Chúa của mình (Lu-ca 4:25-27).

Mặc dù ngày nay con người có thể chế tạo các thiết bị để có thể nhìn xa trong ban đêm nhưng lại mù lòa trước những chân lý của Chúa đã bày tỏ trong Kinh Thánh. Họ đi theo đường riêng của mình, không thấy sự vinh quang của Tin Lành Đấng Christ vì đã bị chúa đời này làm mù lòng họ (II Cô-rinh-tô 4:3). Ngược lại, một người công chính, đạo đức là cụ ông Si-mê-ôn lại được Chúa cảm động để nhận ra Con Trẻ Giê-xu giữa bao nhiêu con trẻ khác được đem đến Đền Thờ, là Chúa Cứu Thế của muôn dân (Lu-ca 2:30).

Ngày nay, nhiều hình thức nô lệ khác nhau vẫn còn đầy dẫy trong thế giới được xem là văn minh. Nô lệ tình dục, nô lệ cho ma tuý, cờ bạc, cho những thói quen không lành mạnh vẫn nhan nhãn ở các nước giàu có cũng như ở các nước nghèo nàn. Tại sao như vậy? Vì cốt lõi của vấn đề không phải nằm ở sự giàu nghèo bên ngoài, nhưng là ở vấn nạn tội lỗi bên trong. Chúa Giê-xu phán: “Ai phạm tội lỗi là nô lệ của tội lỗi” (Giăng 8:34). Tin mừng ở đây đó là Chúa Giê-xu đã đến để cứu nhân loại ra khỏi tội lỗi (Ma-thi-ơ 1:21). Khi tin nhận Chúa, con người được buông tha khỏi quyền lực của tội lỗi và hậu quả của tội lỗi (Rô-ma 6: 22-23).

Chúa đến để đồn ra năm lành của Ngài. Ngài đến để đem sự tha thứ và ban ân sủng cho những ai nhận biết sự thiếu thốn của mình. “Người nghèo” Xa-chê đã nhận biết Chúa là Đấng Cứu Thế trong khi nhiều người khác đã không nhận Ngài. Ông không còn là nô lệ của tiền bạc, vật chất. Ông đã được Chúa tha thứ và đời sống ông đã thay đổi. Còn bạn thì sao?

Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài đã đến để giải cứu con khỏi quyền lực của tội lỗi và ban cho con sự sống đời đời. Xin Chúa sử dụng con để rao Tin Mừng của Chúa cho những người nhận biết sự nghèo khó tâm linh của mình.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sa-mu-ên 3.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top