Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 02/12/2015

Sống Với Thánh Kinh: 02/12/2015


Sống Với Thánh Kinh: 02/12/2015

Lu-ca 3:15-20
Biết Tin Dữ Để Nhận Tin Lành

“Trong khi Giăng rao truyền tin lành, thì cũng khuyên bảo dân chúng nhiều điều nữa” (Lu-ca 3:18).

Câu hỏi suy ngẫm: Trong sự rao truyền Tin Lành của Giăng Báp-tít, ông đã nói đến điều gì (câu 7, 17)? Hình ảnh lửa và nia giê lúa chỉ điều gì? Bạn trả lời ra sao khi có người nói: “Giảng Tin Lành thì không nên nói đến sự phán xét nơi hỏa ngục”? Cá nhân bạn đáp ứng thế nào khi nhận biết chân lý về tin dữ và tin lành?

Từ ngữ “rao báo Tin Lành” không những được dùng cho thiên sứ (Lu-ca 1:19; 2:10), mà còn được dùng cho ông Giăng Báp-tít, là người dọn đường cho Chúa Giê-xu. Sứ điệp của ông Giăng Báp-tít rất mạnh mẽ và đòi hỏi sự đáp ứng cụ thể nơi người nghe. Ông Giăng nói với đoàn dân đến “để chịu mình làm phép báp-tem rằng: Hỡi dòng dõi rắn lục, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn thịnh nộ ngày sau? Thế thì, hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn” (Lu-ca 3:7). Ông Giăng cho họ thấy bản chất tội lỗi xấu xa của con người là như thế nào và hậu quả mà họ đáng phải chịu. Tuy nhiên, ông cũng đồng thời cho họ biết một tin tức tốt lành để họ có thể được cứu. Bước đầu tiên trong tiến trình này là sự ăn năn thật. Thật vậy, con người sẽ không nhận ra đâu là tin lành nếu họ không biết tin dữ là thế nào.

Sứ mệnh của ông Giăng Báp-tít là giới thiệu về một Đấng sẽ đến thế gian để cứu nhân loại, nhưng ông cũng không ngần ngại nói về một Đấng sẽ cầm nia mà giê thật sạch sân lúa mình, thâu lúa mì vào kho và đốt trấu trong lửa chẳng hề tắt. Hình ảnh lửa và nia giê lúa chỉ về sự phán xét đời đời. Thật vậy, Chúa Giê-xu vừa là Đấng Cứu Thế, vừa là Đấng Đức Chúa Trời lập lên để đoán xét người sống và người chết (Công Vụ 10:42-43). Chúa yêu thương con người đến nỗi Ngài đã đến thế gian này để chết cho tội lỗi của họ, nhưng Ngài cũng rất nghiêm khắc dạy dỗ họ chân lý về địa ngục và hình phạt cho những người từ chối Ngài. Kinh Thánh mô tả địa ngục là (1) nơi tối tăm, có khóc lóc và nghiến răng; (2) nơi có lửa đời đời, là chỗ đã sắm sẳn cho ma quỷ và những quỷ sứ nó, và (3) là nơi hình phạt đời đời (Ma-thi-ơ 25:41, 46). Càng biết sự thật về sự phán xét đời đời, chúng ta càng biết ơn Chúa và tình yêu thương lớn lao của Ngài đã dành cho chúng ta.

Tin Lành không phải chỉ để biết mà là để tiếp nhận. Ông Giăng chỉ làm phép báp-tem bằng nước để chuẩn bị cho Chúa Giê-xu là Đấng sẽ làm phép báp-tem bằng Chúa Thánh Linh. Biểu hiện tẩy sạch bên ngoài bằng nước sẽ trở thành hiện thực bên trong đời sống của những người tin nhận Ngài qua máu của Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Ngài ban cho họ quyền năng và chính sự sống của Ngài để sống đắc thắng qua sự hiện diện của Chúa Thánh Linh trong đời sống của những người tin Ngài. Sự thật về đời sống phước hạnh này đi kèm với sự thật về sự phán xét của Con Đức Chúa Trời. Thật vậy, sự sống thật và niềm vui thật chỉ đến với những ai nhận biết tội lỗi của mình và sự phán xét của Đức Chúa Trời.

Lạy Chúa, tạ ơn Ngài đã cho con thấy tội lỗi và hậu quả mà con đáng phải chịu để từ đó con càng yêu Chúa hơn vì ân sủng cứu rỗi lớn lao của Ngài dành cho con. Đây quả thật là Tin Mừng mà con cũng muốn những người chung quanh con được nghe.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sa-mu-ên 2.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top