Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 01/12/2015

Sống Với Thánh Kinh: 01/12/2015


Sống Với Thánh Kinh: 01/12/2015

Lu-ca 1:13-20
Tin Mừng từ Thiên Thượng

“Thiên sứ trả lời rằng: ‘Ta là Gáp-ri-ên, đứng trước mặt Đức Chúa Trời; Ngài đã sai ta đến truyền cho ngươi và báo tin mừng này’” (Lu-ca 1:19).

Câu hỏi suy ngẫm: Thiên sứ được Đức Chúa Trời sai phái để báo tin mừng nào? Điều này cho thấy gì về tin mừng mà thiên sứ rao báo? Bạn đã đáp ứng như thế nào với Tin Mừng cứu rỗi từ thiên thượng?

Sách Tin Lành Lu-ca mười lần sử dụng chữ “rao báo tin mừng.” Hai lần đầu chữ này được dùng cho thiên sứ (Lu-ca 1:19; 2:10). Lần thứ nhất, thiên sứ đến báo tin mừng cho Thầy Tế lễ Xa-cha-ri rằng vợ ông sẽ sinh một con trai, và chính con trai này sẽ là người dọn đường cho Chúa Giê-xu. Lần thứ hai, thiên sứ đến với các anh chăn chiên ngoài đồng và báo cho họ tin mừng Chúa Cứu Thế đã ra đời. Sự tham dự của thiên sứ trong sự kiện trọng đại này cho thấy sự tham dự và chuẩn bị của chính Đức Chúa Trời cho sự ra đời của Con yêu dấu của Ngài là Chúa Giê-xu trên trần gian này.

Vì thiên sứ là sứ giả từ thiên thượng, do đó sự có mặt của họ trong sự giáng sinh của Chúa Giê-xu cho thấy rõ ràng đây không phải là sự giáng sinh của một con người bình thường. Không ai trên trần gian này được thiên sứ báo tin về sự ra đời của họ. Càng không thể có trường hợp ai đó được thiên sứ báo tin về sự ra đời của người sẽ dọn đường cho con người này. Sự dọn đường này không phải chỉ khi Chúa Giê-xu bắt đầu chức vụ, nhưng nó đã xảy ra trước sự ra đời của Chúa Giê-xu.

Sau bốn trăm năm yên lặng, một lần nữa Đức Chúa Trời lại đến với dân của Ngài. Nói cách khác, Trời đã đến với người. Thật vậy, Thiên sứ Gáp-ri-ên đã hiện đến với Thầy Tế lễ Xa-cha-ri để báo cho ông một tin mừng. Đó là Đức Chúa Trời bày tỏ sự nhân từ thương xót của Ngài bằng cách nhậm lời cầu nguyện tha thiết của ông bà Xa-cha-ri và ban cho họ một con trai trong khi họ đã cao tuổi. Sự vui mừng mà thiên sứ nói đến không những chỉ dành cho gia đình ông bà mà còn cho nhiều người khác nữa. Chúa không những ban cho ông bà có một người con trai, mà Ngài còn ban cho ông bà một đặc ân khác nữa, đó là được làm cha mẹ của một người dọn đường cho chính Con Trời, là Đấng Cứu Thế của cả nhân loại.

Lời của Đức Chúa Trời đến với con dân Chúa qua sứ giả của Ngài là Thiên sứ Gáp-ri-ên. Đây mới thật là Tin Mừng, vì đây là lời hằng sống quyền năng của Đấng dựng nên toàn cả vũ trụ và cai quản toàn bộ lịch sử loài người. Con người ngày nay nếu chỉ dùng những sự khôn ngoan riêng, những câu châm ngôn, lời hay ý đẹp, hoặc ngay cả kho tàng kiến thức của họ để khích lệ lẫn nhau, thì những điều đó chỉ có thể đem đến cho họ một sự xoa dịu tạm thời. Chỉ có chính Chúa, bởi lời của Ngài, qua sứ giả của Ngài, mới có thể an ủi và đem đến cho con người niềm vui thật và tin mừng thật. Điều quan trọng là chúng ta phải tiếp nhận lấy Tin Mừng này bằng đức tin khi được Ngài thăm viếng.

Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài đã yêu thương và đoái xem đến con. Ngài đã đến trần gian này để đem đến cho con Tin Mừng thật, là tin mừng con không thể nhận được từ bất cứ nguồn nào khác hơn là chính Lời Ngài đã bày tỏ cho con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sa-mu-ên 1.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top