Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 30/11/2015

Sống Với Thánh Kinh: 30/11/2015


Sống Với Thánh Kinh: 30/11/2015

Giô-na 1:7-10
Biết – Tin – Nói

“Lại nếu chẳng ai được sai đi, thì rao giảng thể nào? Như có chép rằng: Những bàn chân người rao truyền Tin Lành là tốt đẹp biết bao!” (Rô-ma 10:15).

Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giô-na trả lời câu hỏi của những thủy thủ như thế nào? Họ có phản ứng gì? So sánh sự nhận biết Chúa và lòng tin Chúa giữa Tiên tri Giô-na, các thủy thủ và chúng ta ngày nay?

Sự khác biệt giữa vị thuyền trưởng không biết Chúa nhưng muốn sống, với Tiên tri Giô-na biết Chúa nhưng lại muốn chết càng lúc càng rõ nét hơn. Bây giờ, Tiên tri Giô-na không chỉ bị tố cáo bởi một cá nhân (vị thuyền trưởng) nhưng là bởi nhiều người (các thủy thủ). Khi đối diện với tai vạ thình lình ập đến, bản năng sinh tồn của những thủy thủ thúc đẩy họ tìm nguyên nhân. Phải có duyên cớ gì đó, họ bắt thăm và ông Giô-na bị chỉ ra.

Khi Tiên tri Giô-na khước từ thi hành sứ mệnh Chúa giao thì mọi thứ đều bị đảo lộn. Nếu ông vâng lời Chúa đến Ni-ni-ve thì ông là người tố cáo tội ác của Ni-ni-ve. Nhưng do không vâng lời nên bây giờ trên hành trình bỏ trốn của mình, Tiên tri Giô-na bị những người không biết, không tin Chúa tra hỏi tội lỗi của ông. Chúa sai Tiên tri Giô-na đến với dân thành Ni-ni-ve kêu gọi họ ăn năn tội lỗi để được Đức Chúa Trời tha thứ và tránh khỏi sự phán xét kinh khiếp của Ngài. Nhưng vì bỏ trốn nên ông đem sự phán xét tội lỗi kinh khiếp của Đức Chúa Trời đến trên chính mình và làm liên lụy đến những người lân cận. Tiên tri Giô-na khước từ không đến Ni-ni-ve để không phải nói về Chúa cho những người chưa biết Danh Ngài. Nhưng trên hành trình bỏ trốn của mình, ý định của Chúa cho Tiên tri Giô-na phải nói về Danh Ngài cho những người chưa tin vẫn được hoàn thành. Dù là bị cưỡng bức, không phải tự nguyện, nhưng Tiên tri Giô-na cũng đã phải nói về Danh Chúa cho những thủy thủ chưa tin để họ được biết về “Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời trên trời, Ngài đã làm nên biển và đất khô.”

Khi bị những thủy thủ tra hỏi, ông Giô-na xưng nhận ông là người Hê-bơ-rơ, kính sợ Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời, Đấng Sáng Tạo. Nhưng ông cũng phải thú nhận sự kính sợ Chúa của ông không bày tỏ bằng thái độ vâng lời thi hành sứ mệnh Chúa giao. Đối nghịch với một Giô-na biết Chúa, kính sợ Chúa nhưng không vâng lời là những thủy thủ. Họ chỉ là những người mới biết Danh Chúa, có lẽ khi ông Giô-na thú nhận với những thủy thủ cũng là lần đầu tiên họ được nghe về Danh Đức Giê-hô-va, Đấng sáng tạo trời đất, nhưng phản ứng của họ lại là sợ hãi vì ông Giô-na đã bỏ trốn, không thi hành mệnh lệnh của Đức Chúa Trời.

So sánh giữa Tiên tri Giô-na và những thủy thủ này, ai thật sự biết Chúa? Ai thật sự tin Ngài? Ai đã nói và tin rồi hành động theo đức tin nơi Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo trời đất? Còn bạn thì sao?

Lạy Chúa, xin giúp con thật sự biết Chúa, tin Chúa và nói về Danh Chúa cho những người chưa biết Ngài mà Chúa đặt để chung quanh con.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Rô-ma 16.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top