Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 29/11/2015

Sống Với Thánh Kinh: 29/11/2015


Sống Với Thánh Kinh: 29/11/2015

Thi Thiên 126:5-6
Hy Vọng về Tương Lai

“Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải, ắt sẽ trở về cách vui mừng, mang bó lúa mình” (câu 6).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao người gieo giống lại vừa đi vừa khóc? Họ gặp những khó khăn gì? Kết quả của người gieo giống là gì? Bạn được khích lệ như thế nào qua bài học này?

Sau những niềm vui khôn xiết khi từ chốn lưu đày được trở về quê hương, người Ít-ra-ên phải đối diện với những khó khăn trong hiện tại để xây dựng tương lai. Hình ảnh người gieo giống mà giọt lệ hay hình ảnh người vừa khóc vừa đem giống ra rải bày tỏ sự khó khăn họ đang gặp phải. Vì sao vừa vui mừng khi được trở về mà bây giờ lại khóc? Họ khóc vì những khó khăn họ phải đương đầu trong hiện tại. Những người trở về xứ không nhiều và không phải ai cũng có kinh nghiệm gieo trồng. Họ phải gặp nhiều khó khăn từ người địa phương mà họ vừa đến và đang cùng sống. Bên cạnh đó, những hạt giống họ đem rải ra cũng chính là lương thực mà họ đang cần trong hiện tại. Họ phải chịu đói khi đem các hạt giống có thể làm no bụng mà gieo xuống đất. Hơn thế nữa, không phải lúc nào họ cũng được kết quả như ý muốn. Một số mùa vụ của họ cũng thất thu (A-ghê 1:9-11). Với muôn vàn khó khăn như vậy, nước mắt họ đã rơi, họ sẵn sàng hy sinh từ miếng ăn, sống vất vả để trông chờ ngày thu hoạch trong tương lai. Bảy mươi năm bị lưu đày nơi xứ người, họ không có hy vọng, không có tương lai. Nhưng giờ đây họ đã có hy vọng và đang xây dựng cho tương lai dù còn có rất nhiều khó khăn trong hiện tại.

Đức Chúa Trời là Đấng ban sự thành công cho tương lai của dân Ngài. Chúa là Đấng thành tín và yêu thương, Ngài ban cho mưa đầu mùa và cuối mùa (Lê-vi Ký 26:4), cho cây mọc lên và kết quả. Đức Chúa Trời thấy những giọt nước mắt cùng sự vất vả của con dân Ngài và ban phước cho họ. Họ đã “gieo” trong nước mắt, nhưng sẽ “gặt” trong vui mừng. Người “ra đi” trong nước mắt, sẽ “trở về” cách vui mừng với bó lúa trong tay.

Ngày nay, nhiều Cơ Đốc nhân cũng phải đối diện với bao gian khổ trong đời sống. Chúng ta phải nhìn đến thiên đàng trong tương lai, chấp nhận hy sinh và giữ vững đức tin mình. “Đức tin không có việc làm cũng chết như vậy” (Gia-cơ 2:26), do đó chúng ta phải đi ra gieo hạt giống Tin Lành. Đức Chúa Trời vui lòng khi chúng ta dùng nước mắt của mình tưới hạt giống Lời Chúa chúng ta đã gieo. Chúng ta không thể gặt nếu không gieo, và hạt giống muốn nảy mầm thì phải được tưới bằng nước mắt và lời cầu nguyện của chúng ta. Chúa luôn nhìn thấy những khó khăn, những giọt nước mắt của bạn. Hãy hết lòng làm việc, bày tỏ niềm tin của bạn, và rao truyền Tin Lành đến với mọi người. Các cố gắng của bạn sẽ được Chúa ban thưởng bằng những kết quả quý báu.

Bạn đã và đang gieo hạt giống Tin Lành như thế nào?

Lạy Cha yêu thương của con, tạ ơn Chúa vì Ngài luôn ở với con trong những khó khăn của cuộc sống. Con cầu xin Chúa thêm đức tin và lòng yêu mến Chúa trong con. Xin cho con vững tâm ra đi gieo hạt giống Tin Lành đến với người chưa thuộc về Ngài.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Rô-ma 15.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top