Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 27/11/2015

Sống Với Thánh Kinh: 27/11/2015


Sống Với Thánh Kinh: 27/11/2015

Giô-na 1:1-3
Trước Mặt Chúa

“Trước mặt Ta, ngươi chớ có các thần khác” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa truyền cho Tiên tri Giô-na làm điều gì và ông đáp ứng ra sao? Giải thích ý nghĩa cụm từ được lặp đi lặp lại ở đây? Ông Giô-na đã phạm tội gì với Chúa? Bài học này nhắc nhở chúng ta điều gì?

Sách Giô-na bắt đầu với việc Đức Giê-hô-va giao cho Tiên tri Giô-na một sứ mệnh: Đi đến thành Ni-ni-ve và tố cáo tội ác của dân chúng tại đó. Tiếp nhận mệnh lệnh, không một lời phản đối, Tiên tri Giô-na ngay lập tức ra đi, nhưng ông không đi để thực hiện mệnh lệnh của Chúa mà tránh né bằng cách đi trốn khỏi Chúa.

Trong ba câu đầu của sách Giô-na, có một cụm từ được lặp lại khiến chúng ta phải chú ý, đó là “trước mặt Chúa.” Vì Đức Chúa Trời là thần linh, Ngài không bị giới hạn trong không gian như con người, nên cụm từ “trước mặt Chúa” không nói về một nơi chốn hay địa điểm nhưng nói lên sự hiện diện của Chúa và quyền tể trị của Ngài. Đức Chúa Trời tể trị trên dòng lịch sử nên Ngài biết mọi việc cách tỏ tường như thể chúng đang diễn ra trước mặt Ngài. Đức Chúa Trời hiện diện khắp nơi, nên chỗ nào cũng là ở “trước mặt Chúa.” Đức Chúa Trời không phải là vị thần bổn mạng của người Do Thái mà bị giới hạn trong vùng đất của họ; Ngài là Đức Chúa Trời của hoàn vũ, và cũng là Đức Chúa Trời của Ni-ni-ve, dù họ không biết Ngài.

Vì không biết Đức Chúa Trời nên dân thành Ni-ni-ve không tin thờ Ngài. Họ phạm nhiều tội; họ cũng không biết rằng Đức Chúa Trời thấy những tội lỗi của họ và Ngài sẽ phán xét những tội lỗi đó cách kinh khiếp. Ông Giô-na là tiên tri của Đức Chúa Trời. Ông biết Ngài là ai. Tiên tri Giô-na phạm tội khi ông không vâng lời thi hành mệnh lệnh của Chúa. Ông biết Đức Chúa Trời hiện diện khắp nơi; chỗ nào cũng là ở “trước mặt Chúa,” nhưng ông vẫn cố tìm một nơi nào để trốn khỏi “mặt Đức Giê-hô-va.” Thật là một ý tưởng dại dột, một cố gắng hão huyền.

Vì không biết Đức Chúa Trời, nên trần gian không tin thờ Ngài. Trần gian phạm nhiều tội; họ cũng không biết Đức Chúa Trời thấy những tội lỗi của họ và Ngài sẽ phán xét một cách kinh khiếp. Chúng ta là tôi con của Đức Chúa Trời, chúng ta biết Ngài là ai, nhưng chúng ta cũng đã nhiều lần phạm tội khi không vâng theo mệnh lệnh của Chúa để cảnh tỉnh trần gian về tội lỗi của họ. Chúng ta biết Đức Chúa Trời hiện diện khắp mọi nơi; chỗ nào cũng là ở “trước mặt Chúa,” nhưng chúng ta vẫn cố tìm một nơi nào đó để trốn khỏi “mặt Đức Giê-hô-va,” chúng ta vẫn thường tìm một cách nào đó để thoái thoát, trì hoãn việc thi hành mệnh lệnh của Đức Chúa Trời.

Bạn thấy mình giống Tiên tri Giô-na ở những điểm nào?

Lạy Chúa, xin giúp con sống với nhận thức đúng về Chúa là Đấng hiện diện khắp mọi nơi để đời sống con bày tỏ sự vâng phục Ngài trọn vẹn.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Rô-ma 13.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top