Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 26/11/2015

Sống Với Thánh Kinh: 26/11/2015


Sống Với Thánh Kinh: 26/11/2015

Thi Thiên 9:1-2
Cảm Tạ Chúa

“Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va, tỏ ra các công việc lạ lùng của Ngài. Hỡi Đấng Chí Cao, tôi sẽ vui vẻ, hớn hở nơi Ngài. Và ca tụng Danh của Ngài” (câu 1, 2).

Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả cảm tạ Chúa về những điều gì? Ông bày tỏ lòng biết ơn Chúa ra sao? Bạn thường cảm tạ Chúa về những điều gì?

Thi Thiên 9:1-2 là một phần bài thơ mà Vua Đa-vít ca ngợi Đức Giê-hô-va. Tác giả bắt đầu bài thơ với lời chúc tụng Chúa: “Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va” (câu 1). Sự tôn ngợi của Vua Đa-vít xuất phát từ tấm lòng với sự cam kết mạnh mẽ bước đi với Chúa. Từ tấm lòng biết ơn đó, ông đã bày tỏ qua hành động biết ơn của mình. Ông đã “vui vẻ, hớn hở và ca tụng Danh của Chúa” (câu 2). Sự biết ơn Chúa của ông không giới hạn trong tấm lòng, nhưng cũng bày tỏ cho mọi người biết về niềm vui, ân sủng Chúa ban cho ông. Hơn thế nữa, ông đã làm chứng về những ân sủng mà Chúa đã ban cho ông thật lớn lao. Ông đã “tỏ ra các công việc lạ lùng của Chúa” (câu 1). Đời sống của ông là một bài làm chứng sống động về ân sủng và quyền phép của Đức Chúa Trời. Trong Tân Ước, chúng ta cũng thấy người mù được Chúa Giê-xu chữa lành đã đi theo Chúa, ca ngợi Đức Chúa Trời, và qua đó, hết thảy dân chúng cũng đều ca ngợi Đức Chúa Trời (Lu-ca 18:43).

Đấng mà Vua Đa-vít thờ phượng là Đấng Chí Cao (câu 2), là Đức Giê-hô-va quyền năng. Ông đã thờ phượng một Chúa đã làm “những việc lạ lùng cho ông.” Ông đã trải nghiệm những việc lớn và khó mà Chúa đã thực hiện qua cuộc đời của ông. Lời Chúa dạy: “Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời cho; Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết” (Giê-rê-mi 33:3). Vua Đa-vít dâng lên Chúa lời cảm tạ vì những điều Chúa đã ban cho đời sống ông.

Thời gian trôi qua thật nhanh, mùa thu hoạch lại về. Người nông dân nhìn những cánh đồng lúa vàng với niềm vui và biết ơn Thiên Chúa đã ban mưa thuận gió hòa. Nhân ngày “Lễ Cảm Tạ” (Thanksgiving), chúng ta cũng nhìn lại những ơn phước Chúa ban và dâng lên Ngài lời tạ ơn chân thành. Khi cầu nguyện, chúng ta nên chú trọng cảm tạ Chúa nhiều hơn (Ma-thi-ơ 6:32-34). Khi chúng ta dâng lên lời cảm tạ Chúa, chúng ta cũng cần nhớ rằng những điều chúng ta có là đến từ Chúa, nên chúng ta phải có trách nhiệm chia sẻ những phước hạnh đó cho những người đang có nhu cầu.

Bạn có dâng lên Thiên Chúa quyền năng sự ngợi khen, cảm tạ từ tấm lòng của mình chưa? Bạn đã chia sẻ những phước hạnh mà Chúa dành cho bạn với những người thiếu thốn quanh bạn như thế nào?

Lạy Thiên Chúa quyền năng, con cảm tạ Chúa vì Ngài yêu con và ban phước tràn đầy trên đời sống con. Nguyện xin Chúa giúp con mỗi ngày sống với sự biết ơn Chúa và chia sẻ những phước hạnh cho người thiếu thốn.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Rô-ma 12.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top