Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 24/11/2015

Sống Với Thánh Kinh: 24/11/2015


Sống Với Thánh Kinh: 24/11/2015

Công Vụ 7:54- 8:2
Một Người Trung Tín Bị Hành Hình

“Chúng đang ném đá, thì Ê-tiên cầu nguyện rằng: Lạy Đức Chúa Giê-xu, xin tiếp lấy linh hồn tôi. Đoạn, người quỳ xuống, kêu lớn tiếng rằng: Lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ! Người vừa nói lời đó rồi, thì ngủ” (câu 59-60).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-tiên đã đối diện với sự hành hình như thế nào? Chúa đã can thiệp thế nào trong lúc môn đệ trung tín của Ngài chịu tử nạn? Việc tử đạo của ông Ê-tiên có ý nghĩa như thế nào với niềm tin những người chứng kiến thời ấy, cho những thế hệ tiếp theo và cho chính bạn ngày nay?

Nghe xong bài giảng của ông Ê-tiên, hội đồng người Do Thái giận dữ và nghiến răng. Chúa đã không dùng cách siêu nhiên hay tay con người để giải cứu, nhưng Ngài đã ở cùng, chuẩn bị tinh thần để ông Ê-tiên trải qua khổ nạn. Ông được đầy dẫy Chúa Thánh Linh, nhìn chăm lên trời, thấy vinh quang của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giê-xu đứng bên phải Đức Chúa Trời. Ba ngôi Chúa Trời hiện diện và chứng kiến sự tử đạo của ông Ê-tiên. Các lãnh đạo tôn giáo bịt tai, la lớn, xông vào kéo ông Ê-tiên ra ngoài thành và ném đá ông (câu 57-58).

Trong những giờ phút đau đớn tột đỉnh vì bị ném đá đến chết, ông Ê-tiên xin Đức Chúa Giê-xu tiếp linh hồn ông và xin Ngài tha thứ cho những người đã ngược đãi và giết hại ông (câu 59-60).  Ông Ê-tiên đã sống thể hiện niềm tin tuyệt đối nơi Đức Chúa Giê-xu trong hoàn cảnh khốn cùng nhất. Ông hành xử giống Chúa khi xin tha cho người bức hại mình. Ông đã dự phần đau khổ với Đức Chúa Giê-xu và được kể là xứng đáng chịu khổ nhục vì Danh Ngài. Chỉ bởi sức mạnh, tình yêu, và ân sủng từ Đức Chúa Giê-xu ban cho, ông mới có thể noi dấu chân Ngài. Ông đã được Ba Ngôi Đức Chúa Trời tôn quý và tiếp đón về nước thiên đàng vinh quang đời đời với Chúa.

Thái độ tử đạo can trường của ông Ê-tiên ảnh hưởng rất lớn đến những người chứng kiến. Những người bạn đồng niềm tin đã bày tỏ lòng thương tiếc, chôn cất, và thương khóc ông rất nhiều (câu 2). Họ được khích lệ để tiếp tục rao truyền về sự chết và sống lại của Đức Chúa Giê-xu, và cũng chuẩn bị tinh thần để đối diện với sự bức hại sẽ đến với chính họ. Đối với giới lãnh đạo tôn giáo, chắc chắn họ luôn bị ám ảnh bởi khuôn mặt sáng láng như thiên sứ, những lời giảng hùng hồn về lịch sử của tuyển dân, lời kết tội sắt bén và lời chứng về sự hiện thấy vinh quang của Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Trong số họ có ông Sau-lơ, sau này ông được Đức Chúa Giê-xu bắt phục, được kêu gọi và trở nên Sứ đồ Phao-lô.

Sự tử đạo của ông Ê-tiên và các thánh trong dòng lịch sử là một minh chứng hùng hồn cho sự xác thực và đáng tin cậy của Phúc Âm, vì không ai chịu bỏ mạng sống mình chỉ vì một sự kiện không có thật. Những giọt máu của các thánh đồ tử đạo là môi trường tốt để hạt giống Phúc Âm được gieo ra, nảy nở và kết quả khắp đất!

Lạy Chúa, món quà cứu rỗi con nhận đã được trả bằng công giá rất lớn là huyết quý giá của Ngài trên thập tự giá. Qua những giọt mồ hôi và máu của bao người gieo giống Phúc Âm, món quà đó được đem đến cho con. Xin cho con luôn biết ơn và sống xứng đáng với tình yêu và sự hy sinh cao cả đó, hết lòng rao truyền Phúc Âm và can đảm chịu khổ vì Danh Ngài.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Rô-ma 10.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top