Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 22/11/2015

Sống Với Thánh Kinh: 22/11/2015


Sống Với Thánh Kinh: 22/11/2015

Thi Thiên126:1-3
Niềm Vui Bất Tận

“Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng tôi những việc lớn; nhân đó chúng tôi vui mừng” (câu 3).

Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh này cho thấy hoàn cảnh nào của người Ít-ra-ên? Lý do nào khiến họ vui mừng? Bạn học được điều gì qua bài học hôm nay?

Người Ít-ra-ên vui mừng không xiết kể và dâng lên Chúa lời cảm tạ vì sau bảy mươi năm bị lưu đày qua Ba-by-lôn, nay họ được trở về quê hương cách lạ lùng. Khi người Do Thái chinh phục Đất Hứa, họ có lòng chân thành tôn kính Chúa, nhưng từ thế hệ thứ ba về sau thì bắt đầu phạm giao ước của Chúa và thờ thần tượng (Các Quan Xét 2:7-23). Đức Chúa Trời đã phạt họ, các dân tộc khác đã xâm chiếm, cướp bóc, và tàn phá đất nước. Tội ác của họ gia tăng nên Đức Chúa Trời bắt họ lưu đàyqua Ba-by-lôn. Trong bảy mươi năm dài chờ đợi, họ mơ đến ngày được trở về quê hương. Đúng thời điểm như lời Tiên tri Giê-rê-mi đã báo trước, Chúa tha thứ và đem họ trở về (Giê-rê-mi 25:12, 29:10). Cụm từ “khác nào kẻ nằm chiêm bao” (câu 1) bày tỏ điều Chúa làm cho họ là điều họ không dám mơ ước đến. Không phải vì họ tranh chiến mà được, cũng chẳng phải nhờ công lao cực nhọc mà có, nhưng bởi ân sủng lạ lùng của Chúa ban cho họ. Đời sống của người phu tù phải làm nô lệ, xa xứ, nay được tự do thì niềm vui không thể diễn tả hết. Hơn thế nữa, khi họ biết rằng thời gian bị phạt đã hết, Chúa đã tha thứ sự vi phạm của dân tộc họ và phục hồi sự tương giao với họ.

Làm sao không vui mừng khi “Đức Giê-hô-va đã làm những việc lớn” cho họ. Các Dân Ngoại là người áp bức, thù địch cũng phải biết rằng Chúa giải cứu dân Ngài (câu 3). Quyền năng của Chúa xác định sự tể trị của Ngài trên mọi dân tộc, và cả trần gian phải biết Đức Giê-hô-va mà con dân Ngài thờ phượng là Đức Giê-hô-va quyền năng. Con dân Chúa bày tỏ sự cảm tạ Chúa trong nỗi vui mừng. Miệng họ cười, lưỡi hát tôn vinh Chúa, lòng tràn ngập niềm vui bất tận. Dân chúng biết rằng Chúa là Đấng toàn năng, thành tín, và yêu thương họ đến đời đời.

Ngày nay, chúng ta cũng thường gặp những khó khăn như người Ít-ra-ên đã trải qua. Nhiều Cơ Đốc nhân đang ở trong những hoàn cảnh khó khăn về tài chính, việc làm, tình cảm, bệnh tật v.v… khiến cho đời sống mệt mỏi. Đôi khi chúng ta nản lòng vì sự cầu nguyện của chúng ta chưa được Chúa trả lời. Tuy nhiên, phải biết rằng chúng ta đang thờ phượng Chúa là Đức Giê-hô-va quyền năng, thành tín, và nhân từ. Chúa sẽ giải cứu chúng ta cách kỳ diệu hơn cả chúng ta mơ ước. Chúa sẽ lau ráo nước mắt chúng ta và sẽ ban cho chúng ta sự vui mừng trọn vẹn đến đời đời.

Khi gặp nan đề, bạn có tin cậy trọn vẹn nơi Chúa và nhờ Chúa giúp mình giải quyết không?

Lạy Đức Giê-hô-va, lòng thương xót Ngài thật bao la! Trước những khổ nạn, bức hại, hà hiếp, xin cho con trung thành tuân giữ Lời Chúa và tin rằng Ngài luôn ban cho con niềm vui bất tận trong Ngài.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Rô-ma 8.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top