Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 20/11/2015

Sống Với Thánh Kinh: 20/11/2015


Sống Với Thánh Kinh: 20/11/2015

II Các Vua 21:1-9
Hãy Cẩn Trọng trong Niềm Tin

“Trước mặt Ta, ngươi chớ có các thần khác. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quỳ lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3-5a).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Ma-na-se đã vi phạm điều răn của Chúa như thế nào? Tại sao Chúa cấm thờ tà thần và hình tượng? Ngày nay, những hình thức mê tín nào thường thấy chung quanh chúng ta? Con cái Chúa nên sống với niềm tin như thế nào?

Vua Ma-na-se là vị vua đi theo sự thờ phượng gớm ghiếc của các dân tộc ngoại bang. Vua chẳng những thờ tà thần Ba-anh và A-sê-ra, mà còn tập tành phép thiên văn, phù phép, bói khoa, đồng cốt nữa. Đây là những điều Đức Chúa Trời nghiêm cấm (Lê-vi Ký 19:31; Phục Truyền 18:9-13). Sở dĩ vua tin vào những tà thần khác, tin vào bói khoa mê tín là vì vua thiếu đức tin nơi Đức Chúa Trời, nghĩ rằng Đức Chúa Trời không đủ quyền năng để giải quyết mọi vấn nạn của đời sống của vua cũng như của đất nước.

Thật ra, tất cả tà thần đều hư không, chẳng có thần nào khác ngoài Chúa và tất cả tà thần đều không có thật (I Cô-rinh-tô 8:4). Tuy nhiên, khi dấn thân vào các hành động mê tín dị đoan, thờ hình tượng thì chúng ta mở cửa cho ma quỷ xen vào. Dưới sự tác động của ma quỷ, những người đức tin yếu kém sẽ dễ dàng đi đến chỗ xa lìa Đức Chúa Trời. Ngày nay, nhiều hình thức mê tín bủa vây con cái Chúa, chẳng hạn: Coi ngày, coi giờ trong khi chúng ta biết thời gian là của Chúa dựng nên và ban cho; hay bói toán, tin vào thầy bói, thay vì đặt vận mệnh mình trong tay Đấng tạo dựng mình thì lại tìm tương lai qua những lời của thầy bói; hoặc tin thầy phong thủy đặt bếp hướng này, kê giường hướng nọ, thay vì áp dụng khoa học để tận hưởng thiên nhiên Chúa ban cho; kiêng cử đủ điều theo tập tục của ngoại giáo, thay vì sống tự do của một người đã được Chúa cứu khỏi xích xiềng của tội lỗi. Cần nhớ, ma quỷ có thể giả mạo làm thiên sứ sáng láng (II Cô-rinh-tô 11:14), dẫn dắt chúng ta đi vào mê cung của một tín ngưỡng chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Có thể chúng ta không bỏ Chúa nhưng khi ấy sẽ trở thành người thờ nhiều thần, Chúa đã dùng Tiên tri Ê-li cảnh báo rất rõ ràng và dứt khoát: “Các ngươi đi giẹo hai bên cho đến chừng nào? Nếu Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, khá theo Ngài; nếu Ba-anh là Đức Chúa Trời, hãy theo hắn” (I Các Vua 18:21). Xin Chúa cho chúng ta biết cẩn trọng trong niềm tin để không sa vào chước cám dỗ của ma quỷ.

Còn có hình tượng nào, sự mê tín dị đoan nào trong đời sống bạn không?

Cảm tạ Chúa đã cứu chuộc con, xin cho con chỉ tôn thờ một mình Chúa và chỉ một mình Chúa mà thôi.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Rô-ma 6.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top