Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 18/11/2015

Sống Với Thánh Kinh: 18/11/2015


Sống Với Thánh Kinh: 18/11/2015

II Các Vua 20:1-11
Vì Danh Ngài

“Ta sẽ thêm tuổi ngươi mười lăm năm, Ta sẽ giải cứu ngươi và thành này khỏi tay vua A-si-ri. Vì cớ Ta và Đa-vít, kẻ đầy tớ Ta, Ta sẽ bênh vực thành này” (câu 6).

Câu hỏi suy ngẫm: Khi bị bệnh và biết mình sắp chết, Vua Ê-xê-chia đã làm gì? Bạn nghĩ gì về lời cầu nguyện và cách chọn lựa dấu hiệu của Vua Ê-xê-chia? Qua câu chuyện này, chúng ta học được gì về Chúa?

Căn cứ II Các Vua 18:13 và 20:6 thì thời điểm Vua Ê-xê-chia bị bệnh là vào năm thứ mười bốn đời trị vì của vua, và cũng là lúc Vua San-chê-ríp vây thành Giê-ru-sa-lem. Lúc đó, Vua Ê-xê-chia chỉ mới ba mươi chín tuổi, nên khi bị bệnh nặng và nghe Lời Chúa báo sắp chết thì vua rất bàng hoàng, quay mặt vào vách và cầu nguyện, khóc lóc thảm thiết. Sau đó Chúa sai Tiên tri Ê-sai trở lại báo với vua rằng Chúa nghe lời cầu nguyện và thấy nước mắt của vua nên Ngài sẽ chữa lành, cho ông sống thêm mười lăm năm nữa và cũng sẽ giải cứu thành Giê-ru-sa-lem khỏi tay vua A-si-ri. Vua Ê-xê-chia đã xin một dấu hiệu để chắc rằng ông được chữa lành, và Chúa cũng đã cho ông một dấu hiệu.

Trong lời cầu nguyện, Vua Ê-xê-chia xin Chúa “nhớ lại rằng tôi đã lấy sự thành thật và lòng trọn lành, đi trước mặt Chúa, và làm theo điều tốt lành tại trước mặt Ngài.” Nền tảng để vua cầu xin Chúa chữa lành là thành tích của vua trước mặt Chúa. Vua nghĩ rằng có lẽ do Chúa “quên” nên mới để ông bị bệnh như thế, vì vậy vua cầu nguyện “xin Chúa nhớ lại rằng.” Rồi khi Chúa nhậm lời rất cụ thể rằng vua sẽ lành bệnh và đến ngày thứ ba có thể đi lên Đền Thờ được, nhưng vua có vẻ chưa tin nên lại đòi một dấu hiệu để làm bằng chứng. Khi Chúa chiều ý vua, cho ông chọn một trong hai dấu hiệu thì vua lại chọn dấu hiệu khó nhất cho được an lòng! Thật ra, Đức Chúa Trời đáp lời chữa lành và giải cứu thành không phải do thành tích của vua nhưng do lòng thương xót của Ngài, vì Danh Ngài và vì đầy tớ Ngài là Vua Đa-vít (câu 6b). Tiên tri Ê-sai nhắc đến tổ phụ của vua là Vua Đa-vít để vua nhớ lại rằng địa vị vua có được là nằm trong lời hứa của Chúa chứ không phải do vua tài giỏi hay tốt lành. Qua việc Chúa chữa lành cho Vua Ê-xê-chia, chúng ta thấy được lòng nhân từ, thương xót và đức thành tín của Chúa thật lớn. Ngài không đối xử với chúng ta dựa trên những bất toàn hoặc những lời cầu xin chưa đúng của chúng ta mà vì Danh Ngài. Vì thế, chúng ta hãy mạnh dạn đến với Chúa, không vì những bất toàn của mình mà trốn tránh Chúa, cũng không vì những thành tích mà khoe mình với Chúa.

Bạn thường nêu những lý do gì để cầu xin với Chúa?

Chúc tụng Danh Chúa vì lòng nhân từ và thương xót của Ngài đối với con thật quá lớn. Xin cho con luôn mạnh dạn đến với Ngài với tất cả lòng thành kính và biết ơn.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Rô-ma 4.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top