Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 17/11/2015

Sống Với Thánh Kinh: 17/11/2015


Sống Với Thánh Kinh: 17/11/2015

II Các Vua 19:29-34
Kết Cuộc của Vị Vua Kiêu Ngạo

“San-chê-ríp, vua A-si-ri, bèn trở về, ở tại Ni-ni-ve. Một ngày kia, người thờ lạy tại trong chùa Nít-róc, thần của mình, thì A-tra-mê-léc và Sa-rết-se giết người bằng gươm” (câu 36a).

Câu hỏi suy ngẫm: Lời Chúa qua Tiên tri Ê-sai đã phán với Vua Ê-xê-chia và đội quân của Vua San-chê-ríp thế nào (câu 29-34)? Lời ấy ứng nghiệm ra sao? Kết cuộc của Vua San-chê-ríp thế nào? Tại sao ông có kết cuộc như vậy?

Sau khi Chúa dùng Tiên tri Ê-sai trả lời cho Vua San-chê-ríp (câu 21-28), Chúa lại phán tiếp với Vua Ê-xê-chia rằng Ngài sẽ khôi phục Giê-ru-sa-lem, đồng thời Chúa cũng báo trước những dấu hiệu để vua nhận biết đó là sự can thiệp của Đức Chúa Trời (câu 29-31). Tiếp theo, câu 32-34, Tiên tri Ê-sai nói về vua A-si-ri và đoàn quân đang bao vây thành Giê-ru-sa-lem rằng họ sẽ không thể vào thành, chẳng thể đắp lũy hay bắn tên vào thành mà sẽ phải lui quân trở về, bởi Đức Giê-hô-va bênh vực thành vì Ngài và Vua Đa-vít là đầy tớ Ngài (câu 32-34).

Những lời tiên tri của Chúa đã hoàn toàn ứng nghiệm cách lạ lùng, trong đêm đó, có một thiên sứ đã giết 185.000 quân A-si-ri, sáng ngày họ thấy thây nằm đầy mà không biết lý do. Vì vậy, Vua San-chê-ríp đành phải dẫn đám tàn quân rút về Ni-ni-ve đúng như Lời Đức Giê-hô-va đã phán trước. Sau đó một thời gian, lúc Vua San-chê-ríp đang thờ lạy thần mình tại chùa Nít-róc, thì có hai thích khách xông vào giết chết vua rồi chạy trốn. Kết cuộc của một vị vua kiêu ngạo, tự cao tự đại là phải rút quân cách nhục nhã và chết do bị mưu sát.

Cuộc đời của Vua San-chê-ríp cho thấy sự kiêu ngạo tột cùng của ông. Khi triều đại của vua được phát triển, chiến thắng nhiều nước, bành trướng đế quốc, vua tự cao cho rằng ấy là nhờ nổ lực và tài năng của chính mình. Nhưng Lời Chúa qua Tiên tri Ê-sai cho thấy đó là do Đức Chúa Trời cho phép. Chúa phán trong câu 25: “Sự này Ta đã làm từ lâu, việc này Ta đã định từ thời cổ, ngươi há chẳng nghe đến sao? Bây giờ, Ta khiến cho sự đó xảy đến, để cho ngươi phá hoang các thành kiên cố ra đống hư nát.” Chúng ta biết Đức Chúa Trời luôn làm thành kế hoạch của Ngài qua con người. Ngài đã sử dụng sức mạnh của các đế quốc để trừng phạt các nước cứng lòng đắm chìm trong tội lỗi, kể cả trừng phạt dân Chúa. Vì vậy, đừng ai ngạo mạn mà cho rằng những thành tựu chúng ta có được là do tài sức của mình. Người kiêu ngạo thường khoe mình và loại trừ Đức Chúa Trời. Cuối con đường đời của người kiêu ngạo là sự bại hoại như Lời Chúa đã khẳng định: “Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, và tính tự cao đi trước sự sa ngã” (Châm Ngôn 16:18).

Có khi nào bạn kiêu ngạo vì một thành quả mà bạn đạt được không? Bài học này nhắc nhở bạn điều gì?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì tính kiêu ngạo trong con thường trỗi dậy. Xin cho con luôn khiêm nhường nhờ cậy Chúa trong mọi sự. Con cảm tạ Ngài.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Rô-ma 3.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top