Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 16/11/2015

Sống Với Thánh Kinh: 16/11/2015


Sống Với Thánh Kinh: 16/11/2015

Giăng 5:40-47
Đánh Mất Sự Sống: Vì Không Tin Kinh Thánh

“Nhưng nếu các ngươi chẳng tin những lời người chép,các ngươi há lại tin lời Ta sao?”(câu 47).

Câu hỏi suy ngẫm: Cho biết lý do thứ ba khiến người Do Thái đánh mất sự sống? Tại sao Chúa Giê-xu nói chính ông Môi-se tố cáo những người Do Thái? Chúng ta áp dụng sự dạy dỗ này cho ngày nay như thế nào?

Chúa Giê-xu đã nêu hai lý do khiến người Do Thái đánh mất sự sống là vì họ đã không yêu mến Chúa và chăm tìm vinh quang lẫn nhau. Phần kết thúc bài giảng của Ngài, Chúa nêu lý do thứ ba khiến họ mất sự sống là vì họ không tin Lời Kinh Thánh.

Trong câu 39, 40, Chúa tố cáo họ sử dụng Kinh Thánh chứ không phải tìm thấy hình bóng Chúa Giê-xu trong Kinh Thánh, vì vậy họ không muốn đến cùng Chúa. Giờ đây, Chúa nói họ không tin ông Môi-se. Người Do Thái tin những gì ông Môi-se chép là lời phán của Đức Chúa Trời nhưng họ lại không tin lời ông Môi-se chép trong Ngũ Kinh là những lời tiên tri về Đấng Cứu Thế (Phục Truyền 18:15, 18; Sáng Thế Ký 3:15; 49:10…). Họ rất kính trọng ông Môi-se, tôn ông là nhà lãnh đạo tài ba nhưng họ không vâng lời ông đã chép, mà lại diễn dịch theo ý họ thành vô số luật lệ phải tuân thủ một cách máy móc, vì vậy họ tố cáo Chúa Giê-xu phạm luật ngày Sa-bát, thật ra là vi phạm luật pháp do họ suy diễn. Họ vẫn đọc lời ông Môi-se chép nhưng lại không tin rằng “ấy là vì Ta mà người đã chép” (câu 46). Vì vậy, Chúa phán chính ông Môi-se sẽ tố cáo họ, nghĩa là chính Lời Kinh Thánh trong Ngũ Kinh họ đọc, nghiên cứu và giảng dạy sẽ làm chứng nghịch lại họ. Họ có Lời Kinh Thánh do ông Môi-se chép ra nhưng không tin lời ấy, huống gì là lời của Chúa Giê-xu mà họ coi như một con người tầm thường, thì làm sao họ có thể tin lời Ngài đang rao truyền được! Đó là lý do họ không muốn đến với Chúa Giê-xu và khước từ sự sống Ngài ban cho.

Ngày nay, gần như mọi Cơ Đốc nhân đều có cuốn Kinh Thánh cho riêng mình, chúng ta đọc, học, giảng dạy Kinh Thánh nhưng có khi nào chúng ta chỉ xem Kinh Thánh như một sách triết lý giống như triết lý các kinh sách của những tôn giáo khác; hoặc chúng ta chỉ suy diễn thêm những điều mới theo ý mình mà thực chất Kinh Thánh không nói tới, đến nỗi không nhìn thấy Đấng Cơ Đốc trong Kinh Thánh chăng? Có khi nào chúng ta quá chú trọng đến tri thức đến nỗi ai nấy có cái đầu thật lớn nhưng tấm lòng thì quá nhỏ để không nhìn thấy Chúa Giê-xu trong Kinh Thánh chăng?

Bạn có tin Kinh Thánh chép về Chúa Cứu Thế Giê-xu không? Thái độ của bạn đối với Kinh Thánh như thế nào?

Lạy Chúa, con tin rằng cả Kinh Thánh đều chép về Đấng Cơ Đốc. Xin cho con đến với Lời Chúa bằng tất cả lòng tin yêu và hy vọng. Cầu xin Chúa dạy con con đường phải đi để ngày cuối cùng con được ở cùng Chúa luôn luôn.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Rô-ma 2.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top