Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 15/11/2015

Sống Với Thánh Kinh: 15/11/2015


Sống Với Thánh Kinh: 15/11/2015

Thi Thiên 125:1-5
Chúa Bảo Hộ Dân Ngài

“Những người tin cậy nơi Đức Giê-hô-va khác nào núi Si-ôn không rúng động, hằng còn đến đời đời” (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Giê-hô-va bảo hộ những người nào? Những người đi theo đường cong quẹo thì sao? Người được Chúa bảo hộ nhận được gì? Bạn được khích lệ gì qua bài học hôm nay?

Trong Thi Thiên 125, người Ít-ra-ên cùng nhau tôn cao Đức Giê-hô-va là Đấng bảo hộ người công chính. Hình ảnh “núi Si-ôn không rúng động” bày tỏ sự an bình của con dân Chúa trước những thử thách khó khăn của cuộc đời. Sự bình an dân chúng có được vì Chúa đã “vây phủ” con dân Ngài (câu 2) khác nào thành Giê-ru-sa-lem được vây phủ bởi vách núi. Tường thành thì dễ bị sập, nhưng vách núi thì vững chắc. Sự bảo vệ của Chúa đã có, hiện có, và còn có đời đời (câu 1). Con người ngày nay có thể nương cậy vào tiền bạc, học thức, hay một thế lực nào đó trong trần gian, nhưng sự nương tựa này chỉ có giá trị tạm bợ và chỉ đem đến sự bình an tạm thời. Chỉ khi chúng ta tin cậy vào Chúa thì mới tìm thấy sự bình an vững chắc và vĩnh cửu.

Chúa là Đấng công chính luôn bảo hộ người ngay và trừ diệt người ác. Những người “đi theo đường cong quẹo” được Đức Giê-hô-va xem như là “kẻ làm ác” (câu 5), tất cả đều sẽ bị loại ra khỏi cộng đồng dân Chúa. Người ác không thể nắm quyền trên sản nghiệp của người công chính (câu 3). Tác giả Thi Thiên thứ nhất khẳng định: “Tội nhân cũng không được vào hội người công chính, vì Đức Giê-hô-va biết đường người công chính, song đường kẻ ác rồi bị diệt vong” (Thi Thiên 1:5-6). Ngược lại, người “công chính,” “người lành,” và người “ngay thẳng” Chúa sẽ bảo hộ. Ngày nay, con dân Chúa sống ngay thẳng theo tiêu chuẩn Chúa dạy, nhiều khi phải mất đi nhiều lợi nhuận, phải chịu không ít thiệt thòi… Đôi khi vì không thể sống “cong quẹo” mà có thể mất đi người thân, bạn bè, và ngay cả gia đình. Bạn có đang trong hoàn cảnh khó khăn như vậy không? Hãy tin cậy, vâng lời và cầu nguyện với Chúa, Chúa sẽ “làm điều lành” cho chúng ta và bảo hộ chúng ta (câu 4).

Lời cầu nguyện kết thúc với câu “Nguyện bình an giáng trên Ít-ra-ên!” bày tỏ người công chính sẽ nhận được kết quả là sự bình an từ Chúa. Trong sự thử thách, khó khăn dân Chúa luôn cầu nguyện, tin cậy nơi Chúa và sống trong hy vọng. Chúa sẽ bảo hộ và sẽ đem đến sự bình an trọn vẹn đời đời cho dân Ngài.

Bạn có thật sự tin cậy Chúa hoàn toàn chưa?

Lạy Cha Thiên Thượng của con, con tạ ơn Cha vì Ngài luôn bảo hộ con. Con cầu xin Cha giúp cho con luôn giữ vững lòng tin nơi Ngài và quyết đi theo con đường ngay thẳng. Xin cho con luôn tìm sự bình an vĩnh cửu trong Cha.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Rô-ma 1.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top