Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 14/11/2015

Sống Với Thánh Kinh: 14/11/2015


Sống Với Thánh Kinh: 14/11/2015

Giăng 5:40-47
Đánh Mất Sự Sống: Vì Tìm Vinh Quang của Nhau

“Các ngươi vẫn chịu vinh hiển của nhau, không tìm kiếm vinh hiển bởi một mình Đức Chúa Trời đến, thì thể nào các ngươi tin được?” (câu 44).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu nêu lý do thứ hai khiến những người Do Thái đánh mất sự sống là gì (câu 43, 44)? “Chịu vinh hiển của nhau” có nghĩa là gì? Hậu quả sẽ ra sao? Bạn có còn thấy hình ảnh “chịu vinh hiển của nhau” trong Hội Thánh bạn không?

Trong bài giảng của Chúa cho người Do Thái, Chúa Giê-xu nêu lý do thứ nhất khiến họ không muốn đến cùng Chúa để được sự sống là vì họ không yêu mến Chúa. Trong câu 43, 44, Chúa nêu lý do thứ hai khiến họ đánh mất sự sống là vì họ chăm tìm vinh quang lẫn nhau.

Chúa Giê-xu nhân danh Đức Chúa Cha mà đến, là Danh quyền năng, chân thật, và đáng tin cậy nhưng người Do Thái không tiếp nhận Ngài. Chúa chữa lành người bệnh đã nằm suốt ba mươi tám năm trong ngày Sa-bát mà họ lại tìm cách giết Ngài. Ngài công bố sự sống và sự xét đoán thì họ không chấp nhận, nhưng họ lại nhận những người lấy danh nghĩa riêng mà đến với họ. Họ coi trọng con người, coi trọng nhau mà khước từ Đức Chúa Trời (câu 43). Ngoài ra, Chúa nói họ “chịu vinh hiển của nhau,” nghĩa là họ chỉ thích đề cao, tâng bốc, ca tụng, khen ngợi, và mưu cầu danh vọng lẫn nhau mà chẳng màng tìm kiếm vinh quang đến từ Đức Chúa Trời duy nhất. Rồi Chúa phán tiếp: “..thì thể nào các ngươi tin được?” (câu 44).

Người thích tôn vinh con người thì vinh quang Chúa sẽ bị che khuất đối với họ. Người chỉ thích được người khác tâng bốc, ca tụng mình thì họ không thể thấy được vinh quang đến từ Đấng Chân Thần. Người không tìm kiếm vinh quang duy nhất đến từ Đức Chúa Trời thì làm sao có thể nhận được sự sống từ Đấng Vinh Quang ban cho. Tiếc thay, trong Hội Thánh Chúa ngày nay, ít nhiều cũng còn bóng dáng của hình ảnh “chịu vinh hiển của nhau” khi nhiều người làm được việc này việc nọ thì lên mặt đòi hỏi người khác phải tôn trọng mình. Nhiều người tự đề cao bằng nếp sống tách biệt, bằng tinh thần giai cấp, phân biệt đối xử. Nhiều người quên mất lời dạy lãnh đạo trong tinh thần đầy tớ của Chúa Giê-xu nên đã lãnh đạo theo cách “lấy quyền thế trị dân” (Mác 10:42-44). Nhiều người đòi hỏi người khác phải phục vụ, quỳ lụy mình chứ chẳng chấp nhận mình phục vụ người khác theo gương của Chúa (Mác 10:45)… Coi chừng khi chăm tìm vinh quang lẫn nhau thì sẽ tự mãn, thỏa lòng, không còn thấy sự yếu kém của chính mình nên tuy ở trong nhà thờ, ở trong chức vụ mà không muốn đến cùng Chúa để được sự sống (câu 40).

Bạn cần sống như thế nào để mọi vinh quang đều thuộc về Chúa? Bạn thấy mình còn những thiếu sót nào?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì con vẫn còn muốn tìm vinh hiển lẫn nhau, xin giúp con nhìn lên Cha để thấy vinh quang của Đức Chúa Trời duy nhất mà chúc tụng, tôn vinh, và hết lòng tìm kiếm.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Châm Ngôn 15.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top