Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 12/11/2015

Sống Với Thánh Kinh: 12/11/2015


Sống Với Thánh Kinh: 12/11/2015

Giăng 5:31-39
Bốn Lời Chứng về Chúa Giê-xu

“Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: Ấy là Kinh Thánh làm chứng về Ta vậy” (câu 39).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã nêu ra bốn lời chứng đáng tin cậy nào về Ngài? Tại sao Chúa cần những lời chứng đó? Bạn cần làm gì để kinh nghiệm được sự sống đời đời ngay trên đất này?

Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, Ngài không cần lời chứng vì Lời Ngài là chân lý đáng tin cậy, nhưng khi giáng thế làm người, Ngài cũng hạ mình làm điều theo luật pháp đòi hỏi là phải có ít nhất hai người làm chứng. Vì thế, Ngài cũng nêu ra không phải hai mà là bốn lời chứng đáng tin cậy về Ngài là Con Đức Chúa Trời, là Đấng Cha sai đến để cứu chuộc nhân loại.

Lời chứng thứ nhất: Ông Giăng Báp-tít. Ông đã làm chứng về Chúa Giê-xu là chân lý khi một phái đoàn tôn giáo đến hỏi ông (Giăng 1:19-27; 3:27-30).

Lời chứng thứ hai: Các việc Chúa Giê-xu đã làm. Ông Giăng Báp-tít là đuốc đã thắp sáng nhưng chỉ tạm thời, và ông chỉ làm phép báp-tem chứ không làm một phép lạ nào. Chúa Giê-xu đã làm trọn việc Cha giao, thực thi nhiều phép lạ để bày tỏ vinh quang của Ngài (Giăng 2:11), làm ứng nghiệm những lời tiên tri chỉ về Ngài, vì vậy đó là lời chứng lớn hơn ông Giăng.

Lời chứng thứ ba: Đức Chúa Cha. Qua cõi thiên nhiên và suốt dòng lịch sử, Đức Chúa Cha đã làm chứng về Con. Khi Chúa nhận báp-tem và khi Ngài hóa hình, Đức Chúa Cha đã hai lần xác nhận: “Này là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta mọi đường.”

Lời chứng thứ tư: Kinh Thánh. Ngay trong vườn Ê-đen đã có lời dự ngôn về Chúa Cứu Thế Giê-xu (Sáng Thế Ký 3:15); Cựu Ước là hình bóng về Đấng Cứu Thế; các lời tiên tri dự ngôn về Ngài; bốn sách Phúc Âm ghi lại sự giáng sinh, chức vụ, sự chết, sự sống lại, thăng thiên, và những lời hứa tái lâm của Ngài; sách Công Vụ ghi lại các sứ đồ tiếp nối chức vụ của Chúa sau khi Ngài thăng thiên; các thư tín ghi lại những giáo lý, sự dạy dỗ của Chúa; sách Khải Huyền ghi lại những lời tiên tri về tương lai chung cuộc khi Chúa tái lâm. Người Do Thái tưởng rằng tra xem Kinh Thánh thì được sự sống đời đời. Họ đã sai lầm. Đọc Kinh Thánh nhiều, biết Kinh Thánh giỏi, nói Kinh Thánh hay, tôn sùng Kinh Thánh… không đem con người vào sự sống đời đời, mà chỉ những ai qua Kinh Thánh nhận biết đó là lời chứng về Chúa Giê-xu để tiếp nhận Ngài, tin cậy Đức Chúa Trời và cũng phải sống theo lời dạy của Chúa trong Kinh Thánh thì mới được sự sống đời đời (câu 24).

Chúng ta đang có Kinh Thánh trong tay, chúng ta nói mình tin Chúa nhưng vấn đề quan trọng là chúng ta có sống trong đức tin để trải nghiệm được sự sống đời đời ngay trên đất hay không?

Lạy Chúa, xin cho con không đến với Kinh Thánh để nghiên cứu hoặc chỉ nói lý thuyết suông, nhưng để tin Chúa và sống theo Lời Ngài dạy.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 23-24.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top