Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 11/11/2015

Sống Với Thánh Kinh: 11/11/2015


Sống Với Thánh Kinh: 11/11/2015

Giăng 5:24-30
Vượt Cõi Chết vào Cõi Sống

“Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời Ta mà tin Đấng đã sai Ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống” (câu 24).

Câu hỏi suy ngẫm: “Tin Chúa” có nghĩa là gì? Tại sao có hai kết quả khác nhau lúc con người sống lại? Bí quyết vượt qua sự chết mà vào cõi sống là gì?

Tội lỗi cai trị trần gian kể từ khi ông bà A-đam, Ê-va phạm tội, con người phải đối diện với sự phán xét và sự chết, chết thể xác và chết tâm linh. Có thể nói con người ở trong tình trạng đang sống nhưng sống trong sự chết để chờ ngày phán xét.

Trong phần Kinh Thánh hôm nay, Chúa Giê-xu khẳng định sự sống cũng như quyền phán xét đều được Đức Chúa Cha trao cho Ngài, vì khi xuống trần làm người, Chúa Giê-xu vừa là Con Đức Chúa Trời vừa là Con Người, vì thế chỉ có Ngài mới là Đấng có đủ tư cách và uy quyền để phán xét và ban sự sống đời đời cho những ai nghe Lời Chúa mà tin Đức Chúa Trời là Đấng đã sai Chúa Giê-xu đến trần gian. Dù đang ở trong thân xác con người, nhưng Chúa Giê-xu khẳng định nhiều điều cho thấy Ngài là Đức Chúa Trời làm người. Ngài đã làm những việc chỉ có Đức Chúa Trời mới làm được như chữa bệnh bằng lời phán, công bố Ngài làm việc như Cha đã làm (câu 17), có sự sống của Cha trong Ngài và có quyền ban sự sống cho người nào Ngài muốn ban (câu 21, 25, 26), trọn quyền phán xét và phán xét công minh (câu 22, 27, 28). Câu 28 và 29 hé mở cho chúng ta biết một chân lý quan trọng là tất cả mọi người đều sẽ sống lại trong ngày cuối cùng, nhưng có hai kết quả khác nhau, người làm lành sẽ sống lại và được hưởng sự sống đời đời; người làm dữ cũng sống lại nhưng để chịu xét đoán. Làm lành hay làm dữ ở đây là làm đúng theo tiêu chuẩn của Lời Chúa hay không. Chúng ta thường đánh giá nhau theo tiêu chuẩn của con người, nhưng với Chúa thì mọi sự phán xét đều dựa trên tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời.

Để vượt khỏi sự chết mà bước vào cõi sống phước hạnh đời đời, con người tội lỗi chỉ có một bí quyết, một con đường duy nhất là tin Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Không có con đường nào khác (câu 24). Sự cứu rỗi là một đặc ân Đức Chúa ban cho tội nhân bởi đức tin, nhưng sự phán xét và phần thưởng thì sẽ căn cứ trên kết quả của đức tin là việc làm (II Cô-rinh-tô 5:10; Khải Huyền 22:12). Do đó, tin Chúa và sống theo lời dạy của Chúa là hai việc cần làm để có thể bước vào cõi sống. Bạn thấy mình còn thiếu sót điều gì? Bạn cần phải làm gì ngay hôm nay để chắc chắn mình được bước vào cõi sống?

Tạ ơn Chúa Cứu Thế Giê-xu đã ban cho con đức tin nơi Ngài để con được bước vào cõi sống, xin cho con luôn sống đẹp ý Chúa để con nhận được phần thưởng của Ngài trong ngày cuối cùng.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 22.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top