Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 10/11/2015

Sống Với Thánh Kinh: 10/11/2015


Sống Với Thánh Kinh: 10/11/2015

Ma-thi-ơ 28:18-20
Hội Thánh: Sứ Mệnh trong Trần Gian

“Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Linh mà làm phép báp-tem cho họ,và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi” (câu 19-20a).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu ban cho môn đệ Ngài hai lời hứa nào (câu 18, 20b)? Mục đích những lời hứa này được ban cho là gì (câu 19-20a)? Bạn đang kinh nghiệm những lời hứa này và thực thi mệnh lệnh của Chúa Giê-xu thế nào?

Hội Thánh được thành lập với một sứ mệnh rõ ràng: Đem Phúc Âm cứu rỗi của Chúa Giê-xu đến cho những linh hồn hư mất và dạy dỗ Lời Chúa để họ trở nên những môn đệ trung thành của Ngài (câu 19-20a). Để thực thi mệnh lệnh này, Cơ Đốc nhân cần phải “đi.” Chúa Giê-xu, khuôn mẫu của Hội Thánh, đã “đi” khỏi thiên đàng (Phi-líp 2:7-8) để đến trần gian này, và Ngài cũng đã “đi” khỏi ngôi nhà của Ngài tại Na-xa-rét đến các làng mạc để bày tỏ tình thương và chương trình cứu rỗi cho nhân loại (Ma-thi-ơ 9:35).

Chúng ta gặp nhau tại nhà thờ để thờ phượng Chúa, học hỏi và trang bị Lời Chúa, tương giao với nhau. Đây là những điều cần thiết vì nếu chúng ta không biết Chúa và Lời Ngài thì cũng không thể “dạy họ giữ hết cả mọi điều” mà Chúa đã truyền cho chúng ta (câu 20a). Tuy nhiên, tất cả điều đó phải đem đến một kết quả được bày tỏ qua việc “đi” ra và giúp người khác biết Chúa và trở nên giống như Ngài. Hội Thánh phải chủ động và tích cực trong việc truyền giảng và dạy đạo. Thế giới đang thay đổi từng ngày, chúng ta không thể cứ ở trong những phương pháp và cách thức không còn hiệu quả. Đôi khi điều khó khăn nhất để có thể đi đến với người khác chính là phải đi ra khỏi những “lối mòn” của suy nghĩ. Hãy mang lấy tâm tình của ông Phao-lô khi đến với mọi người để có thể “cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào” (I Cô-rinh-tô 9:22b).

Để Hội Thánh có thể thực thi được mệnh lệnh trọng yếu này, Chúa Giê-xu đã ban cho họ hai lời hứa quan trọng: Quyền năng và sự hiện diện của Ngài trong Hội Thánh.

Hội Thánh không thể thắng “các cửa âm phủ” (Ma-thi-ơ 16:18) nếu không có quyền năng của Chúa Giê-xu. Hội Thánh thiếu vắng quyền năng của Đức Chúa Trời sẽ chỉ là một tổ chức con người. Chúng ta không thể chinh phục những linh hồn tội nhân và giúp họ kinh nghiệm sự biến đổi trong đời sống chỉ bằng các hoạt động xã hội hay sự giáo dục. Chính quyền năng Phúc Âm sẽ khiến những người hư mất trở nên con cái Đức Chúa Trời và sống cuộc đời đắc thắng. Nhưng làm sao Hội Thánh có được quyền năng của Chúa Giê-xu nếu chính Ngài không hiện diện bên trong Hội Thánh. Chính sự hiện diện của Chúa Giê-xu bên trong Hội Thánh bảo đảm sự đắc thắng cho Hội Thánh.

Lạy Chúa, con nhận thức rõ về sứ mệnh mà Ngài giao phó cho chúng con. Xin cho con mỗi ngày kinh nghiệm sự hiện diện và quyền năng của Chúa trên đời sống con để con có thể trở nên một chứng nhân hiệu quả cho Ngài.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 20-21.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top