Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 09/11/2015

Sống Với Thánh Kinh: 09/11/2015


Sống Với Thánh Kinh: 09/11/2015

Ma-thi-ơ 16:17-19
Hội Thánh: Hy Vọng cho Trần Gian

“Còn Ta, Ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, Ta sẽ lập Hội Thánh Ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó” (câu 18).

Câu hỏi suy ngẫm: Hội Thánh được Chúa Giê-xu thành lập được đặt nền tảng trên ai và để làm gì (câu 18b, 19)? Sứ đồ Phi-e-rơ được Chúa Giê-xu giao phó vai trò gì (câu 19)? Bài học này giúp bạn nhận thức thế nào về tầm quan trọng của Hội Thánh giữa trần gian?

Tiên tri Ê-sai đã đưa ra một nhận định ngắn gọn nhưng bày tỏ trọn vẹn tình trạng của trần gian này: “Dân đi trong nơi tối tăm… những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết” (Ê-sai 9:1). Không có lối thoát nào cho nhân loại ở dưới quyền lực của sự tối tăm. Bởi tình yêu và ân sủng, Chúa Giê-xu đã đến như “sự sáng lớn” (Ê-sai 9:1), và thật lạ lùng khi Ngài kêu gọi và tập hợp những người bất toàn để thành lập Hội Thánh của Ngài và dùng Hội Thánh tiếp nối công việc chiếu sáng Phúc Âm mà chính Ngài đã khởi đầu.

Khi thành lập Hội Thánh, Chúa Giê-xu đã đem đến niềm hy vọng cho trần gian này: Đó là nơi duy nhất đắc thắng các “cửa âm phủ.” Hơn thế nữa, qua vai trò của Sứ đồ Phi-e-rơ, Chúa Giê-xu cho thấy Hội Thánh cũng là nơi bày tỏ mệnh lệnh, ý muốn của Đức Chúa Trời cho trần gian: Hội Thánh sẽ bày tỏ những gì Đức Chúa Trời “buộc,” nghĩa là những gì Ngài không cho phép hay cấm, và Hội Thánh cũng là nơi “mở” ra cánh của Phúc Âm cho mọi người. Tuy nhiên, Hội Thánh chỉ có thể nhận lấy thẩm quyền thiên thượng và vận hành cách đầy quyền năng khi thỏa mãn hai điều kiện.

Trước hết, Chúa Giê-xu là Đấng thành lập Hội Thánh. Chúa Giê-xu phán với Sứ đồ Phi-e-rơ rằng: “Ta sẽ lập Hội Thánh…” (câu 18). Chính Chúa Giê-xu đã lập nên Hội Thánh. Hội Thánh phải nhận thức rõ ràng về Nguồn Gốc của mình, và phải gắn bó với Nguồn Gốc đó, vì đó là nơi đem đến thẩm quyền thuộc linh cho Hội Thánh.

Thứ hai, Chúa Giê-xu chính là Chủ của Hội Thánh – “Hội Thánh Ta…” (câu 18). Chúa Giê-xu phán rằng ông Phi-e-rơ là một “hòn đá” (petros), nhưng Hội Thánh được thành lập trên chính Ngài là “Vầng Đá” (petra). Hội Thánh của Đức Chúa Trời không thể được đặt nền tảng trên những “hòn đá” là những con người giới hạn, hay thay đổi và đầy khiếm khuyết, nhưng phải được đặt trên “Vầng Đá của các thời đại” (Ê-sai 26:4). Chúa Giê-xu là “Đá Góc Nhà,” là Vầng Đá quyết định sự tồn tại và vững bền của Hội Thánh, và tất cả Cơ Đốc nhân, giống như ông Phi-e-rơ, là những “hòn đá” được xây trên “Đá Góc Nhà” để hình thành nên Hội Thánh của Ngài (I Phi-e-rơ 2:4-5).

Sứ đồ Phi-e-rơ đã cầm “chìa khóa Nước Thiên Đàng” (câu 19), nhưng không phải trong vai trò “chủ nhà,” nhưng trong vai trò “quản gia.” Chìa khóa không phải của ông mà là do Chúa “giao” cho ông. Ông đã mở cánh cửa Phúc Âm cho người Do Thái trong ngày Lễ Ngũ Tuần (Công Vụ 2), cho người Sa-ma-ri (Công Vụ 8), và cho Dân Ngoại (Công Vụ 10). Và ngày nay, mỗi Cơ Đốc nhân tiếp tục công việc của Sứ đồ Phi-e-rơ để đem chìa khóa Phúc Âm mở ra sự sống đời đời cho những linh hồn hư mất.

Tạ ơn Chúa vì cho con được làm một “hòn đá” trong “Ngôi Nhà” Hội Thánh của Ngài. Xin giúp con yêu mến Hội Thánh Ngài và trung tín hoàn thành sứ mệnh Ngài giao phó.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Các Quan Xét 21.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top