Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 08/11/2015

Sống Với Thánh Kinh: 08/11/2015


Sống Với Thánh Kinh: 08/11/2015

Thi Thiên 124:1-8
Cảm Tạ Chúa Vì Được Ngài Giải Cứu

“Sự tiếp trợ chúng ta ở trong Danh Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên trời và đất” (câu 8).

Câu hỏi suy ngẫm: Thi Thiên này cho thấy thế lực của người chống Chúa ra sao? Chúa giải cứu con dân Chúa như thế nào? Bạn có những trải nghiệm nào về sự giải cứu của Chúa cho chính mình? Điều gì giúp bạn vượt qua những thử thách khó khăn?

Thi Thiên 124 là lời cảm tạ Vua Đa-vít dâng lên Đức Giê-hô-va vì Ngài đã giải cứu dân tộc ông. Thi Thiên 123 bày tỏ sự khốn khó mà dân tộc ông phải đối diện và họ đã kêu cầu sự giải cứu của Chúa, nhưng Thi Thiên 124 bày tỏ sự trải nghiệm của dân tộc ông qua sự giải cứu của Chúa. Đức Giê-hô-va đã “bênh vực” người Ít-ra-ên của ông (câu 1, 3). Chúa giải cứu dân tộc ông khỏi những lao khổ mà kẻ thù đem đến.

Kẻ thù của dân tộc của Vua Đa-vít thật nhiều và thật mạnh. Chúng “tấn công,” “nổi giận,” và muốn “nuốt sống” với những “nanh vuốt” của chúng (câu 2, 3, 6). Không những họ chịu khổ về phần thân xác, mà về tinh thần họ còn khổ nhiều hơn nữa. Những “dòng thác đã quét linh hồn chúng tôi”“đã cuốn trôi sinh mạng của chúng ta rồi” (câu 4, 5). Đời sống của bạn có từng bị những dòng thác quét qua không? Bạn có đã và đang trong hoàn cảnh mệt mỏi về đời sống vật chất hàng ngày và sa sút trong tâm linh không? Đừng ngã lòng, chúng ta không thể tự sức mình vượt lên và chiến thắng những thế lực của tội ác đâu, nhưng Chúa sẽ bênh vực và thêm sức cho chúng ta.

Chúa chúng ta là Đức Giê-hô-va sẽ giải cứu chúng ta như Ngài giải cứu người Ít-ra-ên. Điều then chốt để con dân Chúa thoát khỏi sự tấn công của kẻ thù là nương cậy vào Ngài. Vua Đa-vít viết: “Sự cứu giúp chúng ta ở trong danh Đức Giê-hô-va.” Chỉ trong Đức Giê-hô-va, con dân Chúa mới được sự giải cứu vì “Đức Giê-hô-va là Đấng dựng nên trời và đất” (câu 8). Con người không thể dựa vào các thần vô nghĩa, tiền bạc, thế lực trần gian, hay ngay cả tôn giáo để được sự giải cứu, nhưng phải dựa vào Thiên Chúa quyền năng. Chúa không những cứu con dân Ngài ra khỏi bẫy của thế lực tội lỗi, nhưng Ngài cũng bẻ gãy những cạm bẫy của kẻ thù (câu 7). Chúa Giê-xu phán: “Các người sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi!” (Giăng 16:33). Hãy vững tâm, Chúa sẽ giải cứu con dân Ngài! Hãy hướng tâm hồn mình lên Chúa!

Bạn có hòa lòng với Vua Đa-vít dâng lên sự cảm tạ Chúa, “Chúc tụng Đức Giê-hô-va” chưa? Hãy nương cậy Chúa và sống đắc thắng cho Chúa. Chúa sẽ ở cùng bạn!

Cảm tạ Chúa vì đã giải cứu đời sống con. Xin Chúa giúp con luôn nương cậy vào Ngài trong mọi hoàn cảnh và bền lòng cầu nguyện và phó thác trọn vẹn đời con trong tay Chúa.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Các Quan Xét 20.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top