Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 06/11/2015

Sống Với Thánh Kinh: 06/11/2015


Sống Với Thánh Kinh: 06/11/2015

Ma-thi-ơ 5:13-16; I Phi-e-rơ 2:11-12
Hội Thánh Sống Giữa Người Trần gian

“Phải ăn ở ngay lành giữa Dân Ngoại, hầu cho họ là kẻ vẫn gièm chê anh em như người gian ác, đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời” (I Phi-e-rơ 2:12a).

Câu hỏi suy ngẫm: Hội Thánh cần cư xử như thế nào với người trần gian? Ăn ở ngay lành là thế nào? Tại sao chúng ta cần ăn ở ngay lành?

Để làm muối của đất và ánh sáng của trần gian, con dân Chúa trong các Hội Thánh cần phải ăn ở giữa vòng những người trần gian. Ăn ở ngay lành là cư xử phải lẽ, ngay thật, trong sạch đối với tha nhân. Chúng ta có thể suy nghĩ đến ba lãnh vực cần ngay lành:

Tiền bạc: Là con cái Chúa chúng ta phải sòng phẳng, ngay thật trong vấn đề tiền bạc. Chúng ta cần kiếm tiền một cách chính đáng. Chúng ta không làm những nghề phi pháp, phi đạo đức. Chúng ta cũng không lường gạt ai, bóc lột ai để lấy tiền. Chúng ta cũng trả tiền đầy đủ cho những người cần trả, cho cá nhân cũng như các công ty, chính phủ. Là công nhân chúng ta phải là những công nhân đáng tín nhiệm. Là chủ nhân, chúng ta phải là những chủ nhân công bằng, tử tế, biết quan tâm đến công nhân.

Tình cảm: Là con cái Chúa, chúng ta phải là những người đứng đắn trong lãnh vực tình cảm. Mối quan hê của chúng ta với người khác phải trong sạch.

Lời nói: Lời nói của con cái Chúa cũng cần phải thanh sạch, đáng tin cậy. Những lời tục tiểu, dối trá không xứng hiệp với con cái Chúa.

Việc ăn ở ngay lành của chúng sẽ có những ảnh hưởng tích cực trên những người xung quanh. Thông thường, người ngay lành sẽ được người khác nể trọng. Tuy nhiên cũng có người hiềm khích đạo Chúa. Họ có thể có ác cảm và gièm chê chúng ta. Họ có thể cho chúng ta là người cuồng tín, là đạo đức giả, là hẹp hòi, mê tín, vv…Tuy nhiên, nếu chúng ta cứ giữ vững niềm tin, và sống đời ngay lành thì nếu Chúa thương xót, có ngày những người hay gièm chê chúng ta sẽ thay đổi thái độ. Họ có thể tin Chúa hay ít ra sẽ kính nể Chúa vì thấy đời sống con dân Chúa là tốt đẹp, đáng quý.

Bạn cư xử ra sao giữa cộng đồng những người trần gian? Bạn tỏ ra mình là một người ngay lành như Chúa muốn chưa?

Lạy Chúa, xin cho con biết sống ngay lành với mọi người trên mọi phương diện để con sẽ là muối của đất, ánh sáng của trần gian.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Các Quan Xét 18.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top