Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 05/11/2015

Sống Với Thánh Kinh: 05/11/2015


Sống Với Thánh Kinh: 05/11/2015

I Giăng 2:15-17
Quan Hệ của Hội Thánh Đối Với Trần Gian

“Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy” (I Giăng 2:15).

Câu hỏi suy ngẫm: Chữ “thế gian” ở đây có nghĩa gì? Tại sao không yêu trần gian? Không làm bạn với trần gian là gì? Tại sao? Không làm theo trần gian là gì? Tại sao? Chúa có những lời cảnh cáo nào dành cho Hội Thánh trong mối quan hệ với trần gian (I Giăng 2:15-17; Gia-cơ 4:4; Rô-ma 12:2)?

Chữ thế gian (trần gian) dùng trong Kinh Thánh có nhiều nghĩa. Trần gian có thể là trái đất Chúa đã tạo dựng. Trần gian có thể là nhân loại, tức là loài người trên thế giới. Trần gian cũng có nghĩa là khuynh hướng chung của loài người tội lỗi, chống nghịch Chúa. Trong nghĩa thứ ba này, Chúa có những lời cảnh cáo nghiêm trọng dành cho Hội Thánh trong quan hệ với trần gian.

Trong I Giăng 2:15-17, Chúa dạy: “Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Trời chẳng ở trong người đó.” Yêu trần gian là có tấm lòng giống như người trần gian tội lỗi. Tức là tấm lòng chỉ biết tìm kiếm sao cho mình được sung sướng (mê tham xác thịt), được xinh đẹp (mê tham của mắt), được tôn trọng (kiêu ngạo của đời). Nhưng sung sướng, sắc đẹp, và sự tôn trọng là những thứ chóng tiêu tàn và không tồn tại vĩnh viễn. Ai yêu chúng thì sẽ bị vỡ mộng. Hơn nữa ai yêu trần gian thì không thể nào yêu Chúa được, vì không ai có thể làm tôi hai chủ (Ma-thi-ơ 6:24).

Trong Gia-cơ 4:4, Chúa dạy: “Hỡi bọn tà dâm kia, anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên, ai muốn làm bạn với thế gian, thì người ấy trở nên kẻ nghịch thù cùng Đức Chúa Trời vậy.” Hội Thánh chớ nên làm bạn với trần gian. Chúng ta làm bạn với trần gian khi nuông chìu, thỏa hiệp với trần gian, dù chúng ta không yêu nó. Thái độ này cũng không vui lòng Chúa. Người làm bạn với trần gian thì không thể làm bạn với Chúa mà trở nên thù nghịch với Ngài, vì họ làm những điều trái với tâm tình và ý muốn của Chúa.

Trong Rô-ma 12:2, Chúa dạy: “Đừng làm theo đời này (thế gian này), nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình.” Làm theo tức là khuôn rập, ai làm sao tôi làm vậy. Trước khi tin Chúa, chúng ta suy nghĩ, cư xử giống như mọi người trên trần gian. Nhưng sau khi biết Chúa, tin Chúa, chúng ta ăn năn tội lỗi của mình. Tấm lòng ăn năn thật sẽ đem đến sự đổi mới đời sống. Việc đổi mới này bắt đầu bằng đổi mới tư duy, rồi từ đó hành động cũng biến đổi. Không làm theo đời này không có nghĩa là sống lập dị khác người, nhưng là từ bỏ những tập quán, thói quen, những sinh hoạt không thích hợp với dạy dỗ của Chúa, mà tập tành những thói quen, tham gia những sinh hoạt làm sáng Danh Chúa. Khi không làm theo đời này, chúng ta sẽ kinh nghiệm được ý muốn của Chúa là tốt đẹp dường nào.

Bạn cần chú ý nhiều nhất đến lời cảnh cáo nào của Chúa hôm nay? Bạn cần Chúa giúp mình điều gì để không vi phạm lời cảnh cáo của Chúa?

Lạy Chúa, xin giúp con sống đúng với lời của Chúa khi sống trên trần gian này. Xin ban sức cho con mỗi khi con bị cám dỗ đi theo ý riêng.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Các Quan Xét 17.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top