Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 02/11/2015

Sống Với Thánh Kinh: 02/11/2015


Sống Với Thánh Kinh: 02/11/2015

Giăng 17: 6-17
Hội Thánh Giữa Trần Gian

“Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian” (Giăng 17:15-16).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa đã cầu xin những điều gì cho Hội Thánh của Ngài trong phân đoạn Kinh Thánh này? Qua lời cầu nguyện của Chúa, bạn học được gì về vị trí của Hội Thánh giữa trần gian? Là thành viên của Hội Thánh, bạn có những vinh hạnh và trách nhiệm nào? Bạn cần có những cam kết nào với Hội Thánh?

Trong lời cầu nguyện cho con dân của Chúa trước khi Ngài chịu khổ nạn, Chúa cho chúng ta thấy vị trí của Hội Thánh giữa trần gian.

Hội Thánh phát xuất từ trần gian. “Con đã tỏ Danh Cha ra cho những người Cha giao cho Con từ giữa thế gian” (Giăng 17:6). Từ trong thế gian, Chúa kêu gọi ra một số người để làm thành Hội Thánh của Ngài. Các thành viên của Hội Thánh xuất thân từ những gia đình bình thường, thuộc mọi tầng lớp trong trần gian. Họ cũng là người bằng xương bằng thịt như mọi người. Họ cũng có những nhu cầu, mong ước, những tài năng, những ưu khuyết điểm như mọi người khác. Bản chất của họ trước mặt Chúa cũng là tội lỗi và hư hoại như mọi người. Chúa đến không phải để gọi người công bình mà gọi người có tội làm môn đệ Ngài, và bởi họ mà lập thành Hội Thánh Ngài.

Hội Thánh được kêu gọi ra khỏi trần gian. Từ ngữ “Hội Thánh” nghĩa là hội của những người được biệt riêng cho Chúa. Chúa xác nhận: “Họ không thuộc về thế gian” (Giăng 17:14, 16). Vậy, Hội Thánh không thuộc về trần gian, nhưng thuộc về Chúa. Hội Thánh được Chúa dành riêng ra để đón nhận những phước hạnh đặc biệt Chúa ban. Đây là những phước thiêng liêng ở trên trời, bao gồm phước hạnh được nên thánh không chỗ trách được trước mặt Chúa, được làm con nuôi của Chúa, được tha tội, được ấn chứng bằng Thánh linh, được dự phần kế nghiệp với Chúa Cứu Thế, vv… (Ê-phê-sô 1:3-14). Hội Thánh là thân thể của Chúa, là Đền Thờ của Ngài, là hội có Chúa ở cùng. Hội Thánh cũng được biệt riêng ra để phục vụ Chúa, tức là làm những “việc lành” mà Ngài đã sắm sẵn (Ê-phê-sô 2:10). Hội Thánh còn được biệt riêng ra để sống theo luật lệ của Chúa, được thánh hóa bởi Lời của Ngài.

Hội Thánh vẫn còn ở trong trần gian. Được kêu gọi để biệt riêng ra, nhưng Hội Thánh vẫn còn ở trong trần gian. Chúa chưa cất Hội Thánh ra khỏi trần gian (Giăng 17:15). Ngài cũng không muốn Hội Thánh sống cô lập, tách biệt khỏi cộng đồng người trần gian, nhưng sống hòa mình giữa trần gian, vì Chúa muốn sai phái Hội Thánh vào trần gian (Giăng 17:18). Trong chương trình ấy, Hội Thánh là đại sứ của Chúa giữa trần gian (II Cô-rinh-tô 5:20), là ánh sáng cho trần gian (Ma-thi-ơ 5:14), là trụ và nền của chân lý (I Ti-mô-thê 3:15). Có thể nói: Hội Thánh là đơn vị chiến lược của Chúa giữa trần gian, và là niềm hy vọng cho trần gian tăm tối này.

Sau khi hiểu được vị trí của Hội Thánh giữa trần gian, bạn thấy mình có những vinh dự và trách nhiệm nào? Bạn cần có những cam kết nào với Hội Thánh của Chúa?

Lạy Chúa, Ngài đã kêu gọi chúng con từ giữa trần gian để thuộc riêng về Ngài. Xin Chúa cho chúng con sống xứng đáng là ánh sáng cho trần gian tăm tối này.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Các Quan Xét 13.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top