Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 01/11/2015

Sống Với Thánh Kinh: 01/11/2015


Sống Với Thánh Kinh: 01/11/2015

Thi Thiên 123:1-4
Xin Chúa Giúp Đỡ Con

“Đức Giê-hô-va ôi! Xin thương xót chúng tôi, xin thương xót chúng tôi; Vì chúng tôi quá chán sự khinh dể” (câu 3).

Câu hỏi suy ngẫm: Hoàn cảnh của người cầu xin trong Thi Thiên này ra sao? Tinh thần cầu nguyện của họ như thế nào? Bạn được nhắc nhở điều gì khi gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống?

Thi Thiên 123 là lời cầu nguyện và cũng là một bài ca mà cả đoàn dân ca lên để khích lệ nhau nương cậy vào sự dẫn dắt của Chúa. Được bắt đầu bằng số ít (tôi) trong câu 1, nhưng sau đó chuyển sang số nhiều (chúng tôi) trong phần còn lại. Có lẽ do một người lãnh đạo, thầy tế lễ hoặc người Lê-vi, bắt đầu câu thứ nhất và đoàn dân tiếp nối các câu sau. Người lãnh đạo và cả đoàn dân hiệp một bày tỏ sự nương cậy của mình vào Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của họ (câu 2). Họ đặt niềm tin vào Thiên Chúa là Đấng “ngự trên các tầng trời” (câu 1).

Trong đức tin, con dân Chúa phó thác những khó khăn cho Ngài. Người đầy tớ ngửa trông từ chủ của họ thể nào, thì con dân Chúa cũng trông cậy vào sự chu cấp của Chủ là Chúa của mình thể ấy (câu 2). Chúng ta không thể thấy Đức Chúa Trời bằng mắt xác thịt, nhưng sẽ thấy Chúa bằng đôi mắt đức tin. Lời Chúa dạy “nhìn xem Đức Chúa Giê-xu, là cội rễ và cuối cùng của đức tin” (Hê-bơ-rơ 12:2). Con dân Chúa “ngưỡng vọng,” “ngước mắt lên” trong đức tin và giao phó những khó khăn trong tay Chúa. Trong mọi vấn đề khó khăn của cuộc sống, chúng ta hãy tìm cầu Chúa và dâng những nhu cầu của chúng ta lên cho Ngài, Ngài sẽ thương xót và giúp đỡ.

Một nguyên tắc nữa giúp con dân Chúa vượt trên sự khó khăn là bền lòng cầu nguyện. Con dân Chúa bị “khinh dể,” bị “nhạo báng,” đôi lúc họ cảm thấy đời sống thật “quá chán” (câu 4). Nhưng trong sự khó khăn đó, họ không thối lui, tuyệt vọng, mà tiếp tục cầu xin sự thương xót từ Chúa và cầu xin mãi “cho đến chừng nào Ngài thương xót chúng tôi” (câu 3). Từ “thương xót” lặp lại ba lần không những bày tỏ sự bền lòng của họ, nhưng cũng bày tỏ đức tin của họ vào ân sủng của Chúa. Sứ đồ Phao-lô dạy chúng ta phải “cầu nguyện không thôi” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17).Hãy vững tâm, Chúa sẽ trả lời cầu xin của bạn vì Chúa hứa rằng: “Hãy xin sẽ được” (Ma-thi-ơ 7:7).

Trong đời sống theo Chúa, con dân Chúa phải trải qua nhiều khó khăn, gian khổ. Để vượt qua những khó khăn đó, con dân Chúa cần tìm cầu Chúa, tin cậy, giao phó, và bền lòng cầu nguyện. Chúa sẽ giải cứu trong thời điểm của Ngài.

Bạn có thật sự tin cậy và giao phó cuộc đời mình cho Chúa chưa?

Cảm tạ Chúa về sự thương xót lớn lao của Ngài. Xin giúp con vững tâm theo Chúa, dù trong nghịch cảnh con cũng bền lòng cầu nguyện và phó thác trọn vẹn đời con trong tay Ngài.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Các Quan Xét 12.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top