Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 31/10/2015

Sống Với Thánh Kinh: 31/10/2015


Sống Với Thánh Kinh: 31/10/2015

Ê-sai 66:1-24
Lời Hứa Lớn

“Đức Giê-hô-va phán: Vì như trời mới đất mới mà Ta hầu dựng, sẽ cứ còn trước mặt Ta thể nào, thì dòng giống và danh hiệu các ngươi cũng sẽ cứ còn thể ấy” (câu 22).

Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Ê-sai tiếp tục nói gì về Giê-ru-sa-lem mới? Lời hứa lớn hơn hết ở đây là gì? Kết cuộc của những người chống nghịch Đức Chúa Trời là gì? Bạn có cảm nghĩ gì khi học xong sách Ê-sai?

Sau khi tuyên bố Ngài không thể bị giới hạn trong một ngôi nhà hay một ngôi đền do con người làm ra, Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài yêu quý những người khiêm nhường và có lòng ăn năn (câu 2; 57:15). Ngài ghê tởm của lễ của người kiêu ngạo và lên án những người dâng cho Ngài các của lễ nhưng không có lòng ăn năn, khiêm nhường. Ngài không vui về sự thờ phượng chỉ mang tính hình thức. Trong mắt của Đức Chúa Trời, thờ phượng và dâng hiến như thế chẳng khác sự thờ thần tượng hay làm những việc hung ác.

Tiếp theo, khi ví sánh Giê-ru-sa-lem như người đàn bà sinh con, Tiên tri Ê-sai muốn nói rằng Đức Chúa Trời sẽ phục hồi Giê-ru-sa-lem mới và Ngài sẽ thình lình làm như thế chỉ trong một ngày (câu 8). Ngài hứa ban cho Giê-ru-sa-lem sự bình an (câu 12), đây là sự bình an bao gồm sự an ninh, thịnh vượng, tự do, và trên hết là bình an với Đức Chúa Trời. Khi điều này xảy ra, những đầy tớ trung tín của Đức Chúa Trời sẽ vui mừng và hưng thịnh về mặt thuộc thể cũng như thuộc linh, nhưng kẻ thù của Đức Chúa Trời sẽ bị đoán phạt bởi lửa hừng (câu 15).

Trong lời kết (câu 22-24), Đức Chúa Trời ban lời hứa lớn cho con dân Ngài: Những đầy tớ trung tín của Ngài và những con cái thuộc linh của họ sẽ tồn tại mãi mãi như trời mới đất mới (câu 22, 65:17). Thật vậy, chỉ có những đầy tớ của Đức Chúa Trời là tồn tại và được vinh quang, còn những người chống lại Ngài sẽ chịu đau khổ đời đời (câu 24). Nhiều người không hiểu lý do tại sao Tiên tri Ê-sai lại kết thúc sách tiên tri của ông bằng cách nói đến sự khổ hình nơi hỏa ngục. Lý do thật đơn giản bởi vì đây là kết thúc không thể tránh khỏi của những người có nếp sống thù nghịch với Đức Chúa Trời. Nếu sau khi nghe những lời hứa lạ lùng và những lời cảnh cáo đáng sợ, nhưng con người vẫn chọn lối sống thù nghịch với Đấng Tạo Hóa thì kết cuộc của cuộc đời họ sẽ thảm thương vô cùng.

Chúa Giê-xu đã trích dẫn câu cuối của sách Ê-sai để ngăn con người không đi vào hỏa ngục (Mác 9:47-48). Việc rao truyền Phúc Âm sự sống phải luôn đi đôi với những lời cảnh cáo về sự đoán phạt, nếu không, rao truyền Phúc Âm sẽ chẳng có kết quả gì. Bạn thường khởi đầu và kết thúc việc rao truyền Phúc Âm ra sao?

Lạy Chúa, tạ ơn Ngài về lời hứa lớn Ngài ban, con tin chắc vào lời hứa của Ngài. Xin Chúa giúp con là người đầy tớ trung tín rao truyền Phúc Âm một cách hiệu quả.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top