Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 30/10/2015

Sống Với Thánh Kinh: 30/10/2015


Sống Với Thánh Kinh: 30/10/2015

Ê-sai 65:17-25
Trời Mới, Đất Mới

“Ta sẽ dựng trời mới đất mới; những việc trước sẽ chẳng nhớ nữa, chẳng còn nhắc đến nữa” (câu 17).

Câu hỏi suy ngẫm: Trời mới, đất mới được Tiên tri Ê-sai mô tả như thế nào? Có những lời hứa nào ở đây? Bạn có nghĩ rằng đây là những lời hứa Đức Chúa Trời dành cho bạn không? Vì sao?

Ở đây, Tiên tri Ê-sai nhìn thấy khải tượng về trời mới, đất mới, và Giê-ru-sa-lem mới. Đức Chúa Trời phán với ông rằng, những việc trước không còn được nhắc đến hay nhớ đến nữa (câu 17), bởi vì chúng sẽ bị hủy diệt và thay bằng những điều mới hơn, tốt hơn. Trời mới đất mới bao gồm thế giới tự nhiên tươi đẹp, hiền hòa, chứ không phải một thế giới dữ dằn với nanh vuốt để cấu xé nhau và sự chết luôn quanh quẩn đe dọa sự sống con người. “Núi thánh” của Đức Chúa Trời (câu 25) không phải là núi Si-ôn nhỏ bé về mặt địa lý, mà là cách nói nhằm mô tả mọi sự trong công trình sáng tạo mới của Đức Chúa Trời.

Tiên tri Ê-sai nhìn thấy Giê-ru-sa-lem mới nơi con dân Đức Chúa Trời sống vui mừng, an lạc trong sự tể trị của Đức Chúa Trời (câu 18b-24). Con người xưa nay vẫn nổ lực để kiến tạo một xã hội đoàn kết, hòa hợp, và an ninh, nhưng nổ lực này đã thất bại ngay từ đầu (Sáng Thế Ký 11:1-9). Thế giới được tổ chức bởi con người chỉ là “thành phố bị hủy diệt” như Tiên tri Ê-sai đã nói đến trong chương 24. Nhưng vũ trụ mới được Đức Chúa Trời làm ra đầy sự vui mừng (câu 18b, 19a), trong đó, tiếng khóc (câu 19b) được thay bằng lời cầu nguyện và Đức Chúa Trời sẽ nghe trước khi dân Ngài kêu cầu (câu 24).

Có lẽ Tiên tri Ê-sai không đủ từ ngữ để mô tả thế giới mới với nhiều điều kỳ diệu, tuy nhiên, chúng ta có thể hiểu thế giới ông mô tả trong các câu 19b-23 khác với thế giới sa ngã trong Sáng Thế Ký 3, bởi vì trong thế giới mới, Tiên tri Ê-sai không nhìn thấy sự rủa sả, và sự sống không còn bị cái chết tàn hại (câu 20), con người sẽ ăn trái ngon quả ngọt trong vườn (câu 21), và dòng dõi con người sẽ được phước (câu 23). Muôn thú cũng sống hòa bình với nhau không còn cảnh con mạnh ăn nuốt con yếu. Hòa bình trải khắp nơi nơi.

Trước khi kết thúc bài học, bạn nên xem lại phân đoạn này và xác định đâu là những lời hứa mà Đức Chúa Trời dành cho bạn, rồi tạ ơn Ngài về niềm hy vọng và lời hứa sẽ làm mới mọi sự.

Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì con biết chắc rằng một ngày kia con sẽ nhìn thấy và vui hưởng công trình sáng tạo mới của Ngài. Xin Chúa tiếp tục đổi mới con để ngày càng trở nên giống Chúa Giê-xu và dùng con để chia sẻ niềm vui Ngài ban cho những người lân cận con.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top