Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 29/10/2015

Sống Với Thánh Kinh: 29/10/2015


Sống Với Thánh Kinh: 29/10/2015

Ê-sai 65:1-16
Số Phận nào?

“Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Này, các đầy tớ Ta sẽ ăn, còn các ngươi thì đói; này, đầy tớ Ta sẽ uống, còn các ngươi thì khát; này, đầy tớ Ta sẽ được vui vẻ, còn các ngươi thì bị nhuốc nhơ; này, đầy tớ Ta sẽ hát mừng vì lòng đầy vui vẻ, còn các ngươi thì khóc lóc vì lòng buồn bực, kêu than vì tâm thần phiền não” (câu 13,14).

Câu hỏi suy ngẫm: Có niềm hy vọng nào cho người Ít-ra-ên qua lời tiên tri này? Đức Chúa Trời nêu ra sự khác biệt nào giữa đầy tớ trung tín và đầy tớ bất trung? Những điểm khác biệt này nhắc bạn điều gì?

Qua luật pháp mà Đức Chúa Trời truyền cho ông Môi-se và qua các tiên tri, Ngài đã vẽ ra một lằn ranh rạch ròi giữa thiện và ác, giữa sự thánh khiết và sự bất khiết. Lằn ranh này không đặt trên cơ sở chủng tộc hay đặc quyền của một dân tộc nào, kể cả con cháu của ông Áp-ra-ham, nhưng đặt cơ sở trên đức tin nơi Đức Chúa Trời và vâng theo các mệnh lệnh của Ngài.

Người Ít-ra-ên là dân mà Đức Chúa Trời lựa chọn, nhưng họ đã sống gian tà và dâng các của lễ trên núi đồi cho các thần tượng, nên Đức Chúa Trời nói rằng Ngài sẽ trách phạt họ về việc thờ thần tượng và những việc bất khiết họ đã làm. Tuy nhiên, sau đó Đức Chúa Trời nói rằng Ngài sẽ không hoàn toàn hủy diệt Ít-ra-ên. Đây là lời hy vọng. Ít-ra-ên được ví sánh như cây nho của Đức Chúa Trời . Ngài hứa rằng sẽ còn lại một số chùm nho trên cây và Đức Chúa Trời sẽ gìn giữ chúng. Điều này có nghĩa là Ngài sẽ giải cứu và phục hồi những người Ít-ra-ên còn sót lại. Ngài làm điều này vì những đầy tớ trung tín của Ngài ở giữa dân tộc Ít-ra-ên (câu 8). Lời này khích lệ những người tin cậy và yêu mến Đức Chúa Trời bởi vì sự hiện diện của một số người trung tín phục sự Đức Chúa Trời trong một cộng đồng sẽ đem lại phước hạnh cho cả cộng đồng.

Ở đây, Đức Chúa Trời so sánh số phận của những đầy tớ trung tín của Ngài với số phận của những người bất trung, vô tín (câu 13-16). Sự đau khổ, buồn rầu, than khóc, đói khát, nhuốc nhơ là phần của người bất trung. Nhưng những đầy tớ trung tín sẽ no đủ, vui mừng. Đức Chúa Trời phạt người bất trung, vô tín, nhưng giải cứu và ban ơn cho người tín trung. Ngài là Đức Chúa Trời của sự thánh khiết và công chính, của tình yêu thương và ân sủng. Vì sự thánh khiết và công chính, Ngài không thể không trách phạt con người gian ác. Tuy trách phạt nhưng Ngài không đày ải con người nơi hỏa ngục như nhiều người lầm tưởng, bởi con người tội lỗi tự quyết định số phận đầy đau khổ của họ. Trong câu 12, Đức Chúa Trời phán với những người Ít-ra-ên bất trung rằng: “Các ngươi đã làm điều Ta ghét, và chọn điều Ta chẳng đẹp lòng!” Đức Chúa Trời chẳng muốn ai sa vào chốn khổ hình, Ngài muốn mọi người được cứu rỗi (I Ti-mô-thê 2:4). Cho nên việc vào thiên đàng hay xuống hỏa ngục, được cứu rỗi hay bị đoán phạt tùy thuộc sự lựa chọn của chúng ta.

Bạn chọn lựa như thế nào? Sự chọn lựa này quyết định cuộc đời bạn ra sao?

Lạy Chúa, tạ ơn Ngài vì một lần nữa Ngài nhắc con về phước hạnh mà một người đầy tớ ngay lành trung tín nhận được, và sự bất hạnh của những người không giữ lòng trung tín. Xin giúp con trọn đời trung tín theo Ngài.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top