Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 27/10/2015

Sống Với Thánh Kinh: 27/10/2015


Sống Với Thánh Kinh: 27/10/2015

Công Vụ 6:1-7
Cách Giải Quyết Nan Đề trong Hội Thánh

“Vậy anh em hãy chọn trong bọn mình bảy người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc này cho” (câu 3).

Câu hỏi suy ngẫm: Nan đề nào xuất hiện trong Hội Thánh đầu tiên? Mười hai sứ đồ đã giải quyết như thế nào? Chúng ta học được gì nơi các sứ đồ trong vai trò lãnh đạo của họ?

Hội Thánh ban đầu thật là lý tưởng, đầy năng quyền của Chúa Thánh Linh, với dấu kỳ, phép lạ, tình yêu thương, chia sẻ v.v… Nhưng khi Hội Thánh phát triển, thì công việc quản lý nảy sinh nan đề. Những người Hê-lê-nít (người Do Thái nói tiếng Hy Lạp) phàn nàn và trách móc những người Hê-bơ-rơ (người Do Thái nói tiếng A-ram) về việc cấp phát lương thực hằng ngày không công bằng cho những người góa bụa của họ. Các sứ đồ liền nhóm họp tất cả môn đệ lại và đề nghị bầu cử ra bảy người có tiếng tốt, đầy dẫy Chúa Thánh Linh và khôn ngoan để đảm nhiệm công việc trợ cấp cho những người có cần. Kết quả là đạo Chúa ngày càng phát triển hơn, một số thầy tế lễ, những người trước đây chống đối các sứ đồ cũng đã quy phục Chúa. Ngày nay, mỗi tôi con Chúa cần nhờ cậy Chúa để được đầy dẫy Chúa Thánh Linh, có danh tiếng tốt và có sự khôn ngoan để sẵn sàng phục vụ Chúa khi Ngài kêu gọi.

Mười hai sứ đồ là những người có những phẩm chất và kỹ năng của người lãnh đạo tài giỏi mà chúng ta cần học hỏi. Trước tiên, họ là người biết lắng nghe, thấu hiểu, biết nhận trách nhiệm về mình. Họ sửa sai ngay, không biện hộ, không bào chữa cho sự sai sót này (câu 1-2). Thứ hai, họ là người có tầm nhìn: Nhận thức Đạo Chúa phát triển mạnh mẽ, nhiều người gia thêm vào Hội Thánh cần sự chăm sóc về mặt thuộc linh. Họ đưa ra thứ tự ưu tiên phải làm là dạy dỗ Lời Chúa. Còn những việc hành chánh thì vượt sức của họ, và những người khác trong Hội Thánh có thể đảm nhiệm được. Vậy nên, họ đề nghị bầu ra bảy người giúp đỡ họ (câu 2-4). Cần lưu ý, Công Vụ chương 6 không dùng danh từ “chấp sự” để chỉ về bảy người này. Theo nguyên văn Hy Lạp, phân đoạn này cho biết đây là những người đầy tớ, phục vụ, hầu việc. Cụm từ “giúp việc bàn tiệc” không phải là công việc thấp hèn hơn nhưng có nghĩa là cấp phát thực phẩm, vì bối cảnh của Hội Thánh đầu tiên là cùng ăn uống chung với nhau. Thứ ba, họ là người biết phân công đúng người đúng việc. Họ biết công tác tổ chức và hành chánh rất quan trọng, nên họ đã chọn những người có danh tiếng tốt, đầy dẫy Chúa Thánh Linh và có sự khôn ngoan. Thứ tư, họ là người hiểu tâm lý, tế nhị trong việc chọn người. Những người được chọn đều là người Hê-lê-nít, như vậy sẽ có sự công bằng trong việc phân phát thực phẩm. Thứ năm, họ là người biết tin tưởng, trao quyền và khích lệ cho những người vừa được tín nhiệm qua việc đặt tay cầu nguyện. Họ xin Chúa ở cùng và giúp những người này hoàn thành tốt công việc này.

So sánh với cách lãnh đạo của các sứ đồ, bạn có phải là người lãnh đạo giỏi trong gia đình, nhóm nhỏ, Hội Thánh và cộng đồng?

Lạy Chúa, xin cho con được đầy dẫy Chúa Thánh Linh, có sự khôn ngoan thông sáng của Ngài, và giúp con gìn giữ đời sống ngay lành, thánh khiết trước mặt Chúa luôn để con có thể sống và hành xử đẹp ý Ngài mỗi ngày.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top